Un estudo conclúe que os empregadores aumentaron as súas esixencias durante a pandemia

O estudo, realizado pola UVigo, tomou dúas mostras coa resposta de 375 empresas antes da pandemia e doutras 98 despois do seu inicio.

As investigadoras e docentes do Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia Gloria Caballero e María Jesús López-Miguens. UNIVERSIDADE DE VIGO

O Barómetro de Empregabilidade da Universidade de Vigo (UVigo), editado polo Consello Social, concluíu que os contratadores aumentaron as competencias esixidas durante a pandemia da covid-19.

O traballo foi realizado polas investigadoras e docentes do Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia Gloria Caballero e María Jesús López-Miguens e analizou as cualidades máis demandadas polos empregadores tras o inicio da pandemia, segundo explicou a universidade.

Para iso, tomáronse dúas mostras coa resposta de 375 empresas que colaboran coa UVigo antes da pandemia e doutras 98 despois do seu inicio. Tras dividir as competencias en cinco grandes grupos –cualidades persoais, habilidades sociais, traballo autónomo e en equipo, adaptación e eficacia– observouse que aumentou a valoración de todas por parte dos empregadores en comparación co período anterior á crise sanitaria.

Respecto das perspectivas de contratación, os empregadores que máis prevén un forte incremento nas contratacións pertencen a empresas do sector tecnolóxico e de actividades profesionais científicas e técnicas, mentres nos ámbitos financeiro e de seguros, de construción e de hostalaría considérase nula esta opción.

Ademais, a porcentaxe de empresas que prevía unha previsión positiva no emprego a curto e medio prazo reduciuse case nun 30%.