Un estudo da UVigo constata que a pandemia agravou a fenda de xénero entre investigadores

No entanto, será preciso realizar novos estudos para comprobar a incidencia deste repunte de desigualdade e as súas consecuencias a medio e longo prazo na universidade e a actividade investigadora.

Unha investigadora traballa na universidade. UNIVERSIDADE DE VIGO

Un estudo realizado pola Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo (UVigo) constatou que a pandemia agravou a fenda de xénero entre investigadores homes e mulleres nesta institución académica.

Segundo trasladou a UVigo, o obxectivo do informe, denominado ‘Xénero e investigación científica na Universidade de Vigo en tempos de COVID-19’, foi analizar o impacto da situación sanitaria nas carreiras profesionais de homes e mulleres que se dedican á docencia e á investigación.

Deste xeito, observouse unha diminución do tempo dedicado á actividade investigadora e un menor envío de artigos e publicacións por parte das mulleres. Esta situación levará unha maior dificultade para acceder a financiamento para novos proxectos e unha reprodución ou un incremento das desigualdades de xénero presentes antes da pandemia.

No entanto, será preciso realizar novos estudos para comprobar a incidencia deste repunte de desigualdade e as súas consecuencias a medio e longo prazo na universidade e a actividade investigadora.

Así as cousas, a directora da Unidade de Igualdade e principal responsable do estudo, Ángela Gómez, destacou que a pandemia provocou o xurdimento de “novas fendas de xénero que se suman ás que xa existían” que “parece que veñen para quedar“, o que recalcou que deben evitar as institucións.

A directora da investigación tamén apuntou que esta mostra que “a feminización das actividades de coidados e domésticas acentuouse durante o confinamento” e que as mulleres “asumiron aínda máis carga de traballo reprodutivo”.

Neste sentido, apuntou que as mulleres, en especial aquelas con fillos a cargo, presentaron máis dificultades para afrontar a nova situación. Como consecuencia, augurou que presentarán “un maior descenso na produción científica” ante un sistema de méritos que “penaliza a maternidade” e que a medio longo prazo afectará as avaliacións investigadoras ás que deberán someterse para progresar na súa carreira académica e investigadora.

O estudo indicou que o 17% das mulleres con menores a cargo afirmaron reducir considerablemente o tempo dedicado ao seu traballo durante o estado de alarma fronte a un 9,8% dos homes nesa situación.

Ademais, nese período, os homes mantiveron a actividade investigadora nun 75% dos casos, unha porcentaxe que se reduciu ao 58,6% nas mulleres, que afirmaron que presentaban máis dificultades por atender o traballo docente, as tarefas de conciliación e reducirse a súa capacidade de concentración.