O Claustro da UVigo celebra a súa sesión constituínte

A Universidade dá inicio a unha nova lexislatura tras a reelección, o pasado 4 de maio, de Manuel Reigosa como reitor.

Sesión constituínte do Claustro da UVigo, do 7 de xullo de 2022.. DUVI-UVIGO

O novo Claustro da Universidade de Vigo celebrou este xoves a súa sesión constituínte e deu inicio a unha nova lexislatura, tras a reelección, o pasado 4 de maio, de Manuel Reigosa como reitor.

A deste xoves foi a primeira reunión da novena lexislatura dun órgano formado por 228 membros, dos que 203 foron elixidos o proceso electoral de maio pasado (e 25 son membros natos, entre eles o reitor, o secretario xeral, as e os decanos e directores/as das facultades e escolas).

Unha vez constituída a Mesa do Claustro votouse o Consello de Goberno, que quedou formado polo reitor, o secretario xeral, a persoa que ocupe a Xerencia, 15 membros designados polo reitor e 20 membros elixidos polo Claustro (dos que 8 corresponden ao sector PDI-A, 2 ao sector PDI-B, 8 aos estudantes e 2 ao colectivo de PAS).

Tamén se elixiron 15 membros entre decanos/as e directores/as dos centros e departamentos. Completan o Consello de Goberno tres representantes do Consello Social, que non pertencen á comunidade universitaria, e recoñécese a presenza, con voz, de catro representantes sindicais.

Por outra banda, elixiuse aos 12 membros da Comisión Electoral, aos membros dos Consellos dos campus e da Comisión de Reclamacións.