O Conselleiro de Economía defende a discriminación positiva para reducir a ‘fenda salarial’

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, apostou por trasladar a redución da brecha salarial ao centro da negociación colectiva.

Francisco Conde, conselleiro de Economía

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, apostou por trasladar a redución da brecha salarial ao centro da negociación colectiva.

No marco da súa intervención na inauguración do encontro ‘Unha análise de realidade: a fenda salarial’, celebrado este martes en Vigo, o conselleiro apostou ademais por mellorar os plans de igualdade co obxectivo de loitar contra as diferenzas retributivas relacionadas co xénero.

Neste sentido, sinalou a necesidade de identificar “os casos de boas prácticas” e de abrir un debate respecto diso. Ademais, incidiu na importancia de impulsar medidas concretas que poidan ser aplicadas nas empresas por parte das mesmas e da administración.

Así, recoñeceu o labor do investigador da Universidade de Vigo (UVigo) que dirixiu o equipo que elaborou un estudo con recomendacións para erradicar a brecha salarial e que se presentou no encontro. Neste contexto, Conde reivindicou a importancia do diálogo social para eliminar as diferenzas retributivas.

Así mesmo, puxo en valor as recomendacións recollidas no informe, entre as que se inclúen medidas de conciliación que presten atención especial ás familias monoparentais ou vítimas da violencia de xénero e a racionalización das horas extra.

O estudo tamén avoga por unha transparencia salarial, así como pola revisión das retribucións dos empregados para garantir a igualdade de xénero neste sentido. Así mesmo, aposta pola discriminación positiva para garantir a contratación de persoas do xénero menos representado na empresa e o establecemento de criterios transparentes e obxectivos de promoción laboral.