O operador que explota o centro Vialia cede ao Concello o uso da cuberta para o goce público

O Concello financiará o 60% dos gastos ordinarios de conservación, reposición e mantemento.

Centro comercial Vialia Vigo. NHOOD ESPAÑA

O operador inmobiliario que explota o centro comercial Vialia, Ceetrus, cede ao Concello de Vigo o dereito de uso de parte da cuberta para o goce público e ambos financiarán a súa conservación e mantemento por un importe máximo de 246.456 euros anuais.

Precisamente, o convenio entre a Administración local e a adxudicataria que permitirá esta cesión levará este martes á Xerencia Municipal de Urbanismo. No documento detállase que se cede parte da superficie, case 22.000 metros cadrados dos case 30.500 que ocupa, “para que sexa destinada a uso público” por un período de 50 anos a contar “desde a data de firma do contrato de cesión de uso entre Adif-Alta Velocidade e Ceetrus”.

Deste xeito, a Administración local financiará o 60% do custo dos gastos ordinarios de conservación, reposición e mantemento da superficie cedida e Ceetrus asumirá o 40% restante. Preguntado en rolda de prensa, o alcalde, Abel Caballero, non concretou se os labores serán levadas a cabo por servizos municipais ou se sairá a concurso unha nova concesión.

Así mesmo, Ceetrus facilitará copias das facturas e xustificantes de gastos en materias de conservación en períodos semestrais ao Concello para que este proceda “á transferencia da parte proporcional dos gastos que lle corresponda”. Tamén se constitúe unha comisión integrada por dous representantes de cada parte para realizar un seguimento e un control da execución do convenio.

Noutra orde de cousas, o rexedor indicou que o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) foi remitido para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG) e que se traballa na preparación do Auditorio Mar de Vigo para que acolla a súa exposición pública, que se iniciará “cando estea dispoñible o espazo” preciso nesas instalacións.