A Fundación A Caixa achega case 16.000 euros para un proxecto de loita contra a exclusión social en Vigo

Foron seleccionados principalmente proxectos enfocados en accións de soporte socioeducacional formal, non formal e de competencias persoais e familiares, así como de atención psicolóxica, emocional e de empoderamiento persoal xunto con atención social básica.

Foto do programa de axudas para a loita contra a pobreza infantil e a exclusión social.. FUNDACIÓN A CAIXA

A Fundación A Caixa asignou un importe de 15.720 euros a un proxecto para a loita contra a pobreza infantil e a exclusión social en Vigo, dentro da súa segunda convocatoria do Programa de Axudas a Proxectos de Iniciativas Sociais 2021, que destinará 2,6 millóns de euros a un total de 99 iniciativas no territorio español.

En concreto, en Vigo o proxecto seleccionado foi Médicos do Mundo-Galicia, que ofrece apoio psicosocial a persoas sen fogar con problemas de saúde mental con énfase no enfoque de xénero, antropolóxico e de dereitos.

“O obxectivo será a mellora do proxecto vital a través do empoderamiento. Por unha banda, realizarase achegamento a través da unidade de rúa co fin de ofrecer atención e elaborar un informe que sosteña as liñas basee e xere incidencia política. E, por outra, atención psicolóxica e formación en tres áreas: de integración, saúde e saúde mental”, indicou Fundación A Caixa nun comunicado.

A convocatoria ‘Loita contra a pobreza infantil e a exclusión social’, a segunda resolta do Programa de Axudas a Proxectos de Iniciativas Sociais 2021, ten como finalidade contribuír a romper o círculo da pobreza infantil e impulsar proxectos que faciliten o desenvolvemento integral e o proceso de inclusión social das persoas en situación de vulnerabilidade, potenciando as súas capacidades e favorecendo a igualdade de oportunidades.

Neste sentido, foron seleccionados principalmente proxectos enfocados en accións de soporte socioeducacional formal, non formal e de competencias persoais e familiares, así como de atención psicolóxica, emocional e de empoderamiento persoal xunto con atención social básica.