A Comisión Europea fai responsable ao Estado español de protexer o hábitat e aves na praia canina de Vigo

Asociacións en defensa da natureza denunciaron "os riscos que a presenza de cans soltos na praia" da Calzoa pode ter sobre a fauna e o seu ecosistema.

Praia da Calzoa, en Vigo / Mapio.net

A Comisión Europea apuntou que “as autoridades do Estado deben velar por que as repercusións da designación da Calzoa como praia libre de cans e as actividades conexas para o seu mantemento autorizar e leven a cabo de conformidade coas directivas sobre os hábitats e sobre aves”.

Así o trasladou en resposta a un escrito polo que colectivos e asociacións en defensa da natureza denunciaban “os riscos que a presenza de cans soltos na praia” da Calzoa, en Vigo, pode ter sobre a fauna e o seu ecosistema.

En concreto, as organizacións ecoloxistas destacaban a “gran riqueza ecolóxica” deste ecosistema, e denunciaban que por unha modificación da ordenanza municipal de Vigo permitísese a presenza de cans na praia durante todo o ano, “en detrimento da poboación de aves acuáticas”.

Na súa resposta, a Comisión Europea recoñece que na Directiva sobre os hábitats disponse que “os Estados membros deben adoptar as medidas apropiadas para evitar, nas zonas especiais de conservación, a deterioración dos hábitats naturais e dos hábitats de especies”.

A iso engade que a mesma directiva establece que “os Estados membros deben tomar as medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigorosa das especies de animais”.

Finalmente, indica que, de conformidade á directiva sobre aves, “as autoridades dos Estados membros deben tomar as medidas necesarias para establecer un réxime xeral de protección de todas as especies de aves”.

No entanto, apunta que “o seguimento e a aplicación das disposicións mencionadas son principalmente competencia das autoridades nacionais, incluídos, en caso necesario, os tribunais nacionais”. Por iso, considera que “este caso pode abordarse mellor a nivel nacional”.

ORGANIZACIÓNS ECOLOXISTAS

As organizacións ecoloxistas consideraron que con esta resposta a Comisión Europea recoñece que existen os riscos que denuncian sobre os ecosistemas da praia da Calzoa, aínda que avanzaron que pedirán ao organismo europeo “máis concreción e implicación” respecto deste tema.

Lembraron que xa levaron estas denuncias a outras Administracións. Con todo, indicaron que o Concello vigués non lles respondeu, o Goberno autonómico “mira para outro lado” e o Ministerio de Transición Ecolóxica non lles contestou tres escritos que enviaron.

“Os veciños están a ser ninguneados, hai decenas de queixas polo incumprimento das normativas e non se pon vixilancia”, criticaron, lamentando que “para darlle servizo a unha parte da cidadanía písanse os doutra parte da cidadanía e quítase un espazo ambiental”.