A tempada de pesca de anguía nas rías de Vigo e Arousa irá de maio a outubro

Ningunha embarcación poderá empregar máis de 80 nasas de anguía ou nasas butrón ao día

Arquivo - Anguías degoladas na cima do monte submarino en CCZ; máis de 3.000 metros de profundidade. Arquivo

A tempada de pesca de anguía nas rías de Vigo e Arousa irá do 1 maio ao 31 de outubro de 2023, segundo a resolución publicada pola Consellería do Mar no Diario Oficial de Galicia (DOG) este xoves.

As capturas deben superar a talla mínima. Evitarase a pesca de anguías prateadas e todas as que se capturen deberán ser devoltas ao mar para asegurar a súa reprodución. Igualmente, procurarase baleirar as nasas o máis rápido posible para evitar a mortalidade das capturas accidentais.

O uso de nasas para anguía –lonxitude máxima de 670 milímetros– será en horario exclusivamente diúrno. Mentres, a utilización das nasas butrón –lonxitude máxima de 6 metros– será tanto diúrna como nocturna.

As nasas non se poderán calar nin poderán permanecer no mar os fins de semana a partir das 12,00 horas do sábado, e a embarcación non poderá saír do porto ata as 12,00 horas do luns seguinte.

Con base no plan de xestión da anguía en Galicia, ningunha embarcación poderá empregar máis de 80 nasas de anguía ou nasas butrón ao día, independentemente da zona de pesca. Con periodicidade mensual, a confraría deberá remitir datos de extracción por especie.

Para evitar a morte de capturas incidentales, prohíbese que os butróns queden en seco, polo que é necesario ter en consideración a influencia das mareas para adecuar á zona de traballo os puntos de calado das devanditas nasas.