Os sanitarios con fillos en illamento teñen obriga de ir traballar

Sanitarios Povisa © Miguel Nuñez

O Sindicato de Enfermaría (Satse) denunciou ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social, pertencente ao Ministerio de Traballo e Economía Social, a “grave situación” que impide que a enfermeiros, fisioterapeutas e outros profesionais da Sanidade se lles exima da obrigación de ir traballar no caso de que teñan que atender a un fillo se está en illamento ou corentena por Covid-19 sen ser positivo. Por iso, reclamou contar cun permiso retribuído a cargo dos empregadores.

Na súa denuncia ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social, Satse subliña a situación de “desamparo e de risco laboral” que sofren todos os traballadores, e en especial os profesionais sanitarios, nos casos de illamento ou corentena dos seus fillos contacto estreito cun menor positivo no colexio, como establecen a Guía de estratexia precoz, de vixilancia e control e a Guía de actuación ante a aparición de casos de Covid-19 en centros educativos.

En concreto, este sindicato lembra que, nos casos en que un fillo menor teña que estar en illamento/corentena durante 10 días sen ser positivo, os profesionais da Sanidade non teñen dereito a baixa por Incapacidade Temporal e teñen que ir traballar, o que, ao seu xuízo, provoca “unha colisión entre os dereitos de conciliación familiar e as súas obrigacións parentales coa obrigación de ir traballar”.

Neste sentido, a organización sindical remarca que os pais teñen a obrigación de coidar aos seus fillos ata que son maiores de idade, de conformidade co Código Civil, e que desatender estes coidados “poría en risco aos menores e levaría unha responsabilidade, mesmo penal, que supón unha pena de prisión de tres a seis meses ou multa de seis a 12 meses”.

Doutro lado, este sindicato subliña que cando o caso positivo non é directo, é dicir, o contaxiado é un compañeiro de clase do neno que deu positivo, a normativa estableceu outras alternativas, como o teletrabajo, a modificación do horario, a redución da xornada ou a excedencia voluntaria, que son “totalmente insuficientes” para os profesionais sanitarios por “a especial natureza xurídica do seu exercicio profesional e ser considerada como esencial o seu labor asistencial e de coidados”.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here