O Goberno non descarta novas ampliacións na AP-9 para evitar desconxestións

Anuncia a instalación de medidas de control de tráfico no tramo Redondela-Vigo.

A AP-9 ao seu paso pola ponte de Rande. EUROPA PRESS - Arquivo

Boletín Oficial do Estado (BOE) publica este mércores o decreto polo que se modifican certos termos da concesión administrativa para a construción, conservación e explotación da Autoestrada da Atlántico AP-9.

É o decreto co que as peaxes da aupista experimentarán unha rebaixa “histórica”, debido ás bonificacións que habilita o Goberno central.

A medida foi presentada este luns pola nova ministra de Transportes, Raquel Sánchez, e o decreto “producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación” no BOE, é dicir, desde este xoves.

Ademais de todo o explicado por distintos responsables gobernamentais nos últimos días, antes e despois do anuncio por parte do presidente do Goberno Pedro Sánchez, o decreto do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana recolle algunhas novidades.

Así, apunta que tomará en consideración o efecto das novas bonificacións sobre os niveis de servizo dos distintos tramos da autoestrada, dado que, “previsiblemente, incrementaranse as intensidades de tráfico que soporta a infraestrutura”. “Con base nas previsións de tráfico dispoñibles na actualidade, as intensidades de tráfico no acceso a Vigo a través da AP-9V e a AP-9 poderían provocar problemas de conxestión nalgunhas horas punta”, advirte.

Por iso, sinala que “se elaborará e aprobará un protocolo de actuacións que estableza as medidas pertinentes a adoptar en función das intensidades producidas e o nivel de servizo alcanzado“.

O protocolo incluirá, entre outros aspectos, os procedementos de información dos tramos conxestionados aos usuarios, mediante paneis de sinalización variable “para que poidan decidir o itinerario máis convenientes”, apunta a norma. A tales efectos, indica que “se reforzará a sinalización existente, mesmo de forma previa á entrada na autoestrada, para mellor información dos usuarios”.

POSIBILIDADE DE NOVAS AMPLIACIÓNS

Ademais, o texto recolle que, “no caso de que xurda a necesidade de aumentar a capacidade da autoestrada para os efectos de minorar os tempos ou tramos de conxestión e recuperar niveis de servizo desta, ou de executar calquera actuacións nos tramos de acceso á vía ou no tronco da mesma, elaborarase por parte de Audasa un estudo de alternativas que permita avaliar a súa execución”.

En calquera caso, engade, “os investimentos que se precisen, previa autorización da Administración titular da infraestrutura, serán obxecto dun novo real decreto”. E é que, xa nos parágrafos preliminares, o ministerio constata que “tanto a gratuidade do tramo Redondela-Vigo, como a apertura do centro comercial Vialia e a posta en servizo da nova estación intermodal, como novos centros de xeración de tráfico, incrementarán a intensidade de tráfico no acceso a Vigo desde a autoestrada AP-9V”.

Incide, de feito, en que “actualmente xa se produce durante algunhas horas ao ano conxestión no devandito tramo“. “Esta situación é compatible coa normativa de aplicación sen que, ata a data, resultase necesaria a ampliación da autoestrada neste tramo”, puntualiza.

SUPOSTO EN QUE NON HAI REBAIXA

Entre outras cuestións, o decreto establece un epígrafe para o suposto en que non se aplica a bonificación, e explica respecto diso que será así “cando se detecte que o vehículo que pretende o seu goce realiza outros movementos que non se axusten ao obxecto do desconto e que desvirtúen a finalidade do mesmo”.

Para efectuar “as indicadas comprobacións”, informa de que “Audasa dotarase ao seu cargo dos dispositivos tecnolóxicos necesarios”. Así mesmo, comunicará ao ministerio “os criterios e elementos técnicos que utilizará para determinar os supostos obxectivos de improcedencia da bonificación e o sistema de control e verificación da súa implantación”.

CONTROL DO TRÁFICO


Relacionado con isto, establece que “adicionalmente ao importe desta compensación a Audasa, asumiranse con cargo ás partidas orzamentarias previstas no presente real decreto unha serie de actuacións necesarias para o control da aplicación das bonificacións de peaxe e que ascenden a 1.770.000 euros (IVE incluído) para o exercicio 2021”.

Desta contía, o ministerio prorrateará a proporción temporal que corresponda, segundo a data de entrada en vigor da norma, tal e como se recolle na memoria técnica e económica que acompaña ao decreto. Entre elas inclúense “instalación de pórticos de información variable“, construción de apartadeiros “para incidencias de tráfico” no tramo Redondela-Vigo, instalación de medidas de control de tráfico no tramo Redondela-Vigo e estudos e asistencias.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here