Un tribunal paraliza o concurso de xestión da auga en Gondomar

Arquivo - Billa, auga. EUROPA PRESS - Arquivo

O Tribunal Administrativo de Contratación Pública paraliza o concurso para a privatización da auga e o saneamento municipais de Gondomar polas indefinicións existentes no estudo de viabilidade económico-financeiras. Un contrato que ascendía a máis de 10 millóns de euros.

A resolución deste tribunal vén dáda en base ás alegacións presentadas por unha das empresas candidatas ao citado concurso público (Petrolam Infraestructuras S.L.), que nas súas alegación pon de manifesto que na documentación que rexe o citado concurso aprobada polo Pleno (Estudo de viabilidade económico-financeiro), existen entre outras irregularidades moitas indefinicións nos investimentos a executar por parte da empresa adxudicataria gañadora do concurso público.

En maio deste ano, o Grupo Municipal de Manifesto Miñor advertía desta situación a través dunha alegación presentada ao devandito “Estudo de Viabilidade”, que o Goberno Municipal  rexeitou. 

“Dende hai varios anos, dende o Grupo Municipal de Manifesto Miñor vimos denunciando, publicamente e en diferentes organismos oficiais, que teñen a obriga legal de velar pola transparencia municipal e pola xestión dos asuntos públicos axustados á legalidade e aos procedementos establecidos, a maneira que o sr Ferreira ten de xestionar o Concello de Gondomar coma se fose o fidalgo dun pazo que fai nel o que lle peta”, critica este grupo nun comunicado.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here