A UVigo aplica un plan de medidas urxentes para reducir entre un 25 e un 30% o consumo enerxético actual 

A xestión da calefacción e da climatización e o axuste da iluminación son accións prioritarias.

A UVigo aplica medidas urxentes para enfrontar un reto derivado da crise enerxética mundial / UVIGO

A Universidade de Vigo leva anos apostando de forma decidida polas enerxías renovables e a eficiencia enerxética, para lograr con iso unha importante redución do impacto que a súa actividade ten sobre o medio ambiente e unha menor exposición á escalada de prezos da enerxía. Con todo, a UVigo non é inmune á situación actual, o cal fai que se deban tomar medidas extraordinarias para conter o custo da enerxía que a institución académica consome.

O Consello de Goberno aprobou o pasado 28 de setembro un Plan de medidas urxentes de aforro enerxético, que se completará o vindeiro curso co Plan de medidas estruturais, e co Plan de sustentabilidade da UVigo (Suvi), que ten o obxectivo de mellorar a eficiencia enerxética e a redución da pegada de carbono total nun 9,5 %. O Plan de medidas urxentes de aforro enerxético formulouse atendendo a catro factores clave: que as medidas teñan un efecto significativo na redución do consumo de enerxía; que non afecten a actividade académica; que preserven a salubridade e o confort dos postos de traballo do persoal e que manteñan plenamente o desempeño da actividade docente e investigadora.

“Son medidas boas con independencia do prezo da enerxía, porque non podemos desperdiciala e temos que dar exemplo”, declarou o reitor da UVigo, Manuel Reigosa, que avanzou que as medidas destinadas a reducir o consumo enerxético “viñeron para quedar”. Ao abeiro do eixo de Acción, o plan inclúe sete accións básicas como a xestión da calefacción e da climatización dos edificios, prohibición do uso de dispositivos de calefacción individuais eléctricos, apagado de computadores, equipos e maquinaria cando no se utilicen, así como axuste da iluminación interior e exterior.

A calefacción acenderase a partir do 1 de novembro e ata o 15 de abril e só nos días nos que a previsión meteorolóxica de Meteogalicia cumpra simultaneamente unha temperatura máxima exterior igual ou inferior a 18ºC e unha mínima exterior igual ou inferior a 12ºC, coa excepción do caso do campus de Ourense, que por mor da súa maior oscilación térmica, se considerará habilitado para o uso da calefacción calquera día, dentro dos períodos establecidos, cunha mínima exterior igual ou inferior a 8ºC. A temperatura obxectivo de confort dos espazos interiores de ensino e traballo queda fixada nun máximo de 19ºC e establécense dous horarios de calefacción: no tramo de mañá de 7.00 a 12.00 h e pola tarde de 15.00 a 19.00 h, mentres que os edificios administrativos só terán calefacción no tramo de mañá.

Outras medidas son que non se climatizarán os espazos de circulación dos edificios e
que as fins de semana a calefacción permanecerá apagada. En todo caso, a calefacción
manterase o tempo necesario nos laboratorios, animalarios etc. que o requiran. “Non falamos de que vaiamos pasar frío nos postos de traballo, pero debemos adoptar medidas para non malgastar enerxía. Hai que abandonar malos hábitos e para acadar un novo equilibrio temos que imprimir un forte pulo na dirección do aforro”, declarou o adxunto ao reitor para as enerxías renovables e infraestruturas, Jacobo Porteiro, durante a presentación do plan.

En canto ao uso do aire acondicionado, a temperatura obxectivo de confort será de 27ºC e establécese un período de uso entre o 1 de maio e o 30 de setembro, limitado aos días nos que a previsión meteorolóxica cumpra simultaneamente cunha máxima exterior igual ou superior a 28ºC e unha mínima exterior igual ou superior a 16ºC. Polo demais, queda prohibido o uso de calefactores individuais eléctricos co fin de evitar o elevado custo derivado do seu uso, ineficacia enerxética e risco de incendio; os equipos informáticos, instrumentación científica e resto de equipamento de alimentación eléctrica debe apagarse fóra dos horarios de apertura dos edificios, aínda que quedan excluídos aqueles que requiran de conexión continuada por razóns docentes e investigadoras; deberán desconectarse os termos eléctricos e quentadores de auga instantáneos en aseos e laboratorios e apagarase a achega de calor nas cortinas de aire.

No caso da iluminación interior e exterior, axustarase solicitándolle a toda a comunidade universitaria, e en especial ao persoal da conserxarías, que apaguen a iluminación nos espazos nos que non se use no caso de interiores, mentres que no exterior, limitarase e regularase a intensidade nas zonas de aparcadoiro nas horas centrais da noite e nas zonas de pistas deportivas nos períodos sen ocupación reservada.

Pola súa banda, as medidas descritas nos eixos de organización e de sensibilización do plan inclúen, entre outras, a continuidade dos peches por motivos de aforro enerxético en Semana Santa e verán, estudándose a posibilidade de aplicalo tamén algúns días de Nadal e fin de ano; o control do consumo completando a implantación dun sistema de monitorización de consumos e produción de enerxía en todos os edificios da universidade; accións específicas para o servizo de limpeza e recomendacións para todas as persoas usuarias da institución para que apaguen as luces ao abandonar as dependencias, axustar os termostatos a temperaturas axeitadas ou usar as escaleiras en lugar dos ascensores.

A Vicerreitoría de Planificación e Sustentabilidade será a encargada de realizar o seguimento e avaliación deste plan que queda aberto para que se poidan establecer novas medidas de aforro e modificar propostas.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here