Un xulgado recoñece o dereito dun operario de Stellantis Vigo cun fillo discapacitado a reducir a súa xornada

A CUT destaca a importancia da sentenza.

Stellantis Vigo.. OPEL - Arquivo

O xulgado do Social 2 de Vigo ditou sentenza na que estima parcialmente unha demanda interposta por un operario da planta de Stellantis da cidade, e declarou o seu dereito á redución de xornada.

Segundo recóllese na resolución, o traballador desempeña o seu labor na quenda de noite como operario de mantemento de taller. O home, que ten dous fillos menores (un deles cunha discapacidade e un grao de dependencia I), solicitou en febreiro de 2021 reducir o seu horario para que quedase de 22,00 a 4,00 horas, pero esta adaptación quedou en suspenso porque o empregado quedou de baixa.

Cando se reincorporou, en xullo de 2022, volveu pedir unha adaptación de xornada, nesta ocasión de 22,00 a 2,00 horas. A empresa respondeu á súa primeira petición, concedéndolle a xornada de 22,00 a 4,00 horas, aínda que dentro da quenda rotatorio e, con respecto á segunda solicitude, respondeulle que sería “estudada”.

A empresa ofreceu ao traballador cambiar o seu posto ou reducir a xornada ata as 2,00 horas manténdose na quenda rotatorio, pero o empregado rexeitou esas ofertas. A xuíza sinala na súa sentenza que, desde novembro de 2022, “nada se realizou por parte da empresa” e que “dita actitude non pode ser cualificada como adecuada”. Respecto diso, a maxistrada admite que calquera adaptación de xornada pode supor un problema para unha empresa, porque ten que reorganizar o traballo, pero apunta que, Stellantis “é grande” e ten “posibilidades”.

Ademais, sinala que ofrecer un cambio de posto de traballo “non é negociar de boa fe”, posto que supón unha alteración substancial das condicións laborais do empregado e, por outra banda, a empresa “non acreditou a imposibilidade” de acceder a esa redución de xornada.

Por todo iso, declarou o dereito do demandante á redución de xornada, cun horario de 22,00 a 2,00 horas, de domingo a xoves, e establece que a empresa deberá abonarlle 3.750 euros por danos e prexuízos.

O sindicato CUT, do que é afiliado este traballador, valorou esta sentenza, e lamentou que querer conciliar nesta empresa “está a converterse nunha quimera”, pero que querer facelo na quenda de noite “era practicamente imposible ata agora”.