Alcaldes das eurocidades comparan o peche de fronteiras con “levantar muros entre barrios”

Esixen a apertura dos pasos fronteirizos ou, no seu caso, decretar a libre circulación da cidadanía das eurociudades da fronteira Hispano-Lusa entre os núcleos poboacionais que conforman cada unha delas.

A Brilat colabora coa Garda Civil no control da fronteira de Pontevedra con Portugal.. BRILAT

Alcaldes das eurociudades ibéricas mostraron o seu rexeitamento ao peche de fronteiras entre España e Portugal e avisaron de que na práctica equivale a “ter levantado muros entre barrios dunha mesma unidade poboacional”.

Nun manifesto conxunto, as eurociudades da raia hispano-lusa aseguran que o status actual afecta a relacións familiares, a proxectos sociais e iniciativas empresariais interdependientes xa as dinámicas económicas a escala local que debuxan o día a día dunha eurociudad.

Así mesmo, advirten de que esta situación, de prolongarse no tempo, pode provocar efectos sobre a confianza mutua. “Este é o principal efecto que hai que tratar de evitar, xa que de romper, será imposible recuperar as dinámicas pre-Covid”, sinalan no manifesto.

“Desde o punto de vista económico, o peche de fronteira xera un factor de impacto engadido á grave situación derivada de confinamento decretado en ambos os países”, sinalan no texto no que avisan de que aínda que exista a opción de ir avanzando na recuperación da actividade económica é necesario o “fluxo da cidadanía entre as unidades poboacionais que compoñen a eurocidade”.

REIVINDICACIÓNS

Por todo iso, esixen a apertura dos pasos fronteirizos ou, no seu caso, decretar a libre circulación da cidadanía das eurociudades da fronteira Hispano-Lusa entre os núcleos poboacionais que conforman cada unha delas.

Tamén reclaman que se estableza un protocolo específico para a fronteira Hispano-Lusa, en función das fases de desescalada na que estean inmersos os territorios, que outorgue á cidadanía, á marxe do seu país de residencia, similares garantías xurídicas e de control de saúde pública.

Así mesmo, urxen o status de ‘Eurocidade’ en ambos os Estados co fin de definir un protocolo de actuación ante situacións de crises onde se considere a singularidade destes espazos fronteirizos que posibilite establecer medidas específicas para as localidades que as conforman.

Solicitan vías de financiamento á Unión Europea e aos Estados, así como un Plan de Recuperación dos Espazos Fronteirizos baseado na proxección das Eurociudades como conurbaciones urbanas transfronteirizas seguras.

Por último, reclaman campañas de sensibilización e comunicación a escala cidadá orientadas a restablecer os lazos de confianza e a potenciar a cultura de cooperación que existía no ámbito social e empresarial nas Eurociudades con anterioridade ao peche da fronteira.

Asinan o manifesto as eurociudades de Cerveira-Tomiño, Tui-Valença, Salvaterra de Miño-Monçao, Chaves-Verín, Cidade Rodrigo-Fontes de Oñoro-Almeida, Badaxoz-Elvas-Campo Maior, Guadiana (Ayamonte-Vila Real de Santo Antonio-Castro.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here