Galicia súmase agora ao acordo marco para a compra material sanitario do Goberno por valor de 2.500 millóns

Adquiriranse 4.200 millóns de unidades de batas cirúrxicas, luvas de nitrilo, lentes de protección, máscaras cirúrxicas tipo II e IIR, máscaras de protección FPP2 e FPP3, test PCR e kits de extracción

Salvador Illa, Ministro de Sanidade de España | Foto Moncloa.es

O Ministerio de Sanidade publicou na Plataforma de Contratación do Sector Público un acordo-marco para a adquisición de material sanitario e equipos de protección individual destinados ao Sistema Nacional de Saúde ( SNS) e outras institucións do Estado. O obxectivo é dotarse dunha reserva estratéxica para facer fronte a calquera eventualidade que puidese producirse pola COVID-19.

Este acordo marco, realizado a través do Instituto Nacional de Xestión Sanitaria ( INGESA) como órgano de contratación, substitúe ao que se publicou hai dúas semanas. O pasado 29 de xullo decidiuse non adxudicar o primeiro acordo marco para poder atender as peticións de adhesión de distintas CCAA que, aínda que inicialmente non manifestaran o seu interese en participar no acordo, comunicaron finalmente a súa vontade ao INGESA, para evitar o risco de desabastecemento dos produtos incluídos na licitación.

Para facilitar esta adhesión, solicitouse a estas CCAA as súas necesidades e modificáronse os pregos para incluílas. Adicionalmente, modificáronse os pregos para facilitar a presentación de ofertas e incrementar a concorrencia e así poder ter satisfacer as necesidades de todas as CCAA.

Novas incorporacións

Incorporáronse ao Acordo Marco: Murcia, Galicia, Cataluña e País Vasco. Estas dúas últimas adheríronse por primeira vez ao sistema de compras centralizadas e incorpóranse tamén por primeira vez a un acordo marco de compra centralizada.

Estas novas incorporacións súmanse ás 12 CCAA que se adheriron desde un principio: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castela e León, Castela-A Mancha, Estremadura, A Rioxa, Madrid e Navarra.

Participan tamén o Ministerio de Defensa e o Ministerio do Interior, ademais do INGESA, que se dotará dunha reserva estratéxica para facer fronte a calquera eventualidade que puidese producirse pola COVID-19, e dos seus servizos sanitarios en Ceuta e Melilla.

En concreto adquiriranse, nun prazo de dous anos, 4.200 millóns de unidades de batas cirúrxicas, luvas de nitrilo, lentes de protección, máscaras cirúrxicas tipo II e IIR, máscaras de protección FPP2 e FPP3, test moleculares COVID-19 ( PCR) e kits de extracción. A nova licitación inclúe os mesmos produtos que a anterior. A cantidade calculouse en función das necesidades dos diversos servizos de saúde e institucións participantes.

O importe económico total é de 2.578.739.505 euros (IVE incluído). Ten unha duración dun ano con posibilidade de prórroga por un segundo ano.

Os prezos unitarios establecidos son prezos máximos e calculáronse tendo en conta os que hai no mercado, previa consulta aos servizos de saúde das CCAA. Por tanto, as empresas poderán ofertar distintos produtos (con prezos diferenciados) sempre que cumpran cos requisitos técnicos e administrativos esixidos e non superen o prezo máximo de licitación.

Ao ser un procedemento agregado para todo o Estado calcúlase un aforro de máis de 300 millóns de euros.

Tramitación de emerxencia

A licitación, cos seus correspondentes pregos administrativos e técnicos, publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público e no Portal de Contratación Centralizada do INGESA. Igualmente, comunicarase a través das principais asociacións empresariais dos sectores implicados.

Trátase dunha tramitación de emerxencia. Isto implica que se acurtan os prazos para que unha parte importante do material adxudicado estea ao dispor dos servizos de saúde antes de finalizar o mes de setembro.

O obxectivo é que a adxudicación se realice en agosto, para que as CCAA poidan realizar contratos baseados neste acordo-marco ao final deste mes e que as empresas adxudicatarias poidan comezar a fornecer aos servizos de saúde das CCAA no mes de setembro.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here