O Goberno adxudica o estudo de alternativas da saída sur ferroviaria de Vigo

O estudo levarase a cabo en tres fases e deberá contemplar escenarios de modernización das infraestruturas ferroviarias portuguesas.

Arquivo - Estación de Vigo-Urzáiz.. CEETRUS - Arquivo

O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana resolveu a adxudicación do contrato para a redacción do estudo de alternativas do saída sur ferroviaria de Vigo, que se encargou á empresa Prointec por algo máis de 300.000 euros.

O obxectivo deste estudo, que ten un prazo de execución de 12 meses, é analizar as diferentes opcións que melloren a ordenación dos servizos ferroviarios e solucionen a falta de continuidade dos mesmos na contorna de Vigo, onde a estación de Urzáiz é punto final de traxecto. Así mesmo, debe ter en conta o tráfico de mercadorías existente e previsible na contorna.

O estudo debe analizar, en termos de maior eficiencia na prestación dos servizos, a unificación das estacións actualmente operativas en Vigo (Guixar e Urzáiz) na estación de viaxeiros de Vigo-Urzáiz. Por outra banda, as solucións analizadas deberán considerar diferentes escenarios de modernización das infraestruturas ferroviarias portuguesas.

O contrato levarase a cabo en tres fases. A primeira consistirá na realización dun estudo previo que incluirá a recompilación inicial da información existente de traballos anteriores e a análise da problemática actual, que permita determinar corredores e esquemas funcionais que solucionen a mesma.

A continuación farase unha caracterización máis detallada desde o punto de vista técnico, ambiental e socioeconómico daquelas alternativas xeradas no estudo previo que se consideren viables.

Finalmente, na terceira fase levarase a cabo un exercicio de síntese e valoración que determine a alternativa ou alternativas máis desexables para o seu desenvolvemento posterior, a través da correspondente análise multicriterio.