A Xunta obrigada polo TSXG a establecer os horarios de atracada das navieras nas Illas Cíes

Segundo apunta na sentenza, "se a ordenación e control do tráfico marítimo comprende a regulación dos horarios de atracada nos peiraos, non se entende que non abarque tamén as condicións particulares que si que se autorizaron ás navieras, como determinadas descargas e desembarcos".

Arquivo - Illas Cíes. XUNTA - Arquivo

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ditou unha sentenza na que estima parcialmente un recurso da Naviera Illa de Ons, que opera baixo a marca Piratas de Nabia, e anulou parte dunha resolución da Consellería de Medio Ambiente, obrigando á administración autonómica a fixar os horarios de atracada para as diferentes navieras que chegan ás Illas Cíes.

O recurso contencioso administrativo foi interposto por Naviera Illa de Ons contra unha resolución de Medio Ambiente que autorizaba a atracada no arquipélago aos barcos desta operadora, de forma extraordinaria, na tempada alta. En dita resolución, con todo, expúñase que os horarios para o desembarque de visitantes serían os remitidos polo Servizo Provincial de Costas de Pontevedra, por ser “o órgano titular” do peirao.

O alto tribunal galego anulou este apartado da resolución, porque foi diferente a resolucións precedentes, nas que se describían os horarios de atracada autorizados.

Así, a sección terceira da Sala do Contencioso-administrativo do TSXG entende que a Xunta “tiña que respectar” os precedentes nos que o órgano autonómico “fixou de forma directa os horarios autorizados no peirao de Rodas, que nese punto axustáronse a dereito”.

Segundo apunta na sentenza, “se a ordenación e control do tráfico marítimo comprende a regulación dos horarios de atracada nos peiraos, non se entende que non abarque tamén as condicións particulares que si que se autorizaron ás navieras, como determinadas descargas e desembarcos”.

COMPETENCIA AUTONÓMICA PARA FIXAR FRECUENCIAS E HORARIOS

Ademais, os maxistrados recalcan que no Real Decreto 1082/2008, polo cal se traspasou á comunidade autónoma a administración e xestión ordinaria do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, así como a competencia para aprobar e executar o plan reitor do seu uso e xestión, dispúxose que a Xunta “sería competente para outorgar as autorizacións para o transporte marítimo colectivo de visitantes, ‘de forma diaria e cunhas frecuencias preestablecidas'”, autorización que tamén estendía “ás operacións de amarre e atracada das embarcacións no peirao de Rodas”.

Os xuíces subliñan que, en todo caso, “esas claras funcións transferidas” non impedirían que, no lexítimo exercicio das súas competencias sobre tráfico marítimo, o organismo estatal puidese impor “condicións previas” á concesión de autorizacións por parte da Xunta.

Respecto diso, o TSXG incidiu en que non constan esas condicións por parte da administración central, como tampouco consta que expuxese algún conflito de competencias ou que impugnase as resolucións de autorización dos anos 2016 a 2020, que si fixaron os horarios de atracada e as frecuencias dos servizos”.

Por iso, o TSXG estimou en parte o recurso interposto por Naviera Illa de Ons, que solicitaba que se anulase toda a resolución da Xunta, así como que se lle recoñecese o dereito á prestación deses servizos nos termos que solicitou en novembro de 2020. Contra a sentenza cabe presentar recurso.