A UVigo traballa coa Xunta no uso de madeira como illante acústico

A administración autonómica destaca a colaboración co sector da madeira.

Bosque/Montes de Couso

A Xunta de Galicia no marco dun convenio coa Universidade de Vigo (Uvigo) probará en Pontevedra o uso de madeira como illante acústico e comparará os seus resultados cos materiais que se usan na actualidade para tales efectos. Así o sinalou este xoves durante a Comisión sexta de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo o director Axencia Galega da Industria Forestal, José Ignacio Lema Piñeiro, quen destacou que o uso da madeira con fins industriais é de “especial transcendencia” pola súa vinculación co sector forestal.

Neste sentido, tras ser preguntado polo grupo Popular, Lema destacou a madeira como unha solución “verde” e que ten un impacto “positivo” no medioambiente, polo que tras investigar o emprego da mesma como illante acústico en infraestruturas de transporte serán probadas en estradas de Pontevedra. Desta maneira, compararase a súa utilidade respecto dos actuais materiais utilizados para illar o ruído, así como o seu durabilidad e resistencia ao aire ou á humidade.

INFRAESTRUTURAS DE USO COMPARTIDO

Por outra banda, noutra pregunta do grupo Popular na mesma comisión, o director Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Fernando Guldrís, indicou unha serie de iniciativas portas en marcha polo Executivo autonómico para pór a disposición das pequenas e medianas empresas infraestruturas de uso compartido que potencien a modernización e o desenvolvemento de ecosistemas produtivos.

Neste sentido, puxo en valor o desenvolvemento de centros de fabricación avanzados por todo o territorio galego como en Vilagarcía de Arousa ou en Narón para dotar de infraestruturas ás empresas e permitir o avance tecnolóxico de Galicia. Por iso, porase en marcha unha nova edición destes centros de fabricación avanzada, polo que xa se iniciou a consulta co tecido produtivo para que presenten posibles proxectos e demandas.