Adif construirá no Porriño un apartadeiro para trens de mercadorías de ata 750 metros

Tamén creará un sistema de drenaxe para evitar inundacións.

Estación de tren no Porriño / Adif- Ferrocarril EUROPA PRESS-PAULA XUSTO

Adif licitou por uns seis millóns de euros un contrato para a ampliación de vías de apartado de 750 metros de lonxitude no actual apartadeiro das Gándaras (O Porriño), situado na liña férrea de ancho convencional Monforte de Lemos- Bifurcación Chapela.

Segundo informou Adif, esta actuación de mellora enmárcase na potenciación do Corredor Atlántico, que inclúe a conexión ferroviaria con Galicia a través do eixo A Coruña-Vigo-Ourense-León, promovendo os tráficos de mercadorías.

Así mesmo, a execución desta obra, explica Adif, “permitirá tanto a formación e expedición de trens con lonxitudes de 750 metros xerados na propia terminal como o cruzamento de trens de lonxitudes de 750 m, o que permitirá aumentar a capacidade da liña”.

A licitación, cun orzamento de 6.134.001,72 euros (IVE incluído), inclúe a ampliación nunha lonxitude de 750 metros da vía 3 e a adecuación do resto de vías de apartado á nova situación, e a súa electrificación con similares características ás existentes.

Ademais, instalarase un desvío de acceso lado Vigo que conecte a vía de apartado coa vía xeral que permitirá a saída/entrada á estación desde esa banda.

Tamén abarca a demolición do actual gabinete técnico e construción dun novo nunha localización distinta da actual, para o que tamén se executará a urbanización, o acceso e a reserva de espazo para a construción dun edificio técnico onde se incluirán as instalacións de seguridade e telecomunicacións.

EVITAR INUNDACIÓNS

E inclúe a modificación do sistema de drenaxe existente na actualidade co obxectivo de “evitar as frecuentes inundacións que afectan, tanto á zona industrial próxima como aos terreos ferroviarios lindeiros”.

“Este investimento inclúese no obxectivo de Adif de mellorar as infraestruturas ferroviarias aumentando a capacidade e fiabilidade da rede para incrementar os tráficos de mercadorías”, destaca.