Autorizada unha medida cautelar para desaloxar de maneira rápida unha vivenda okupada

Ademais, o xuíz apunta que existe "un claro prexuízo para o denunciante", posto que a denuncia foi presentada en xullo de 2020, co que a perda de posesión do inmoble alongouse varios meses, ao que se suma que o procedemento se manterá suspendido ata a localización da outra denunciada.

Xulgados de Vigo.

O Xulgado de Instrución número dous de Vigo acordou unha medida cautelar pola que autoriza ao propietario dunha vivenda da cidade a “levar a cabo a toma de posesión” da mesma e pola que require ás persoas que a okupaban que a desaloxen nun prazo de tres días.

O auto foi emitido despois de que o xuízo por estes feitos se tivese que suspender ao non estar citada unha das partes denunciadas, momento en que o denunciante solicitou a adopción da medida cautelar.

O maxistrado recoñece que “existen indicios suficientes en relación á presunta comisión do delito imputado, usurpación“, xa que un dos denunciados “alega mesmo que el non vive alí, referindo ademais que < < todo se debe a unha falsidade cometida pola outra denunciada>>”.

Ademais, o xuíz apunta que existe “un claro prexuízo para o denunciante”, posto que a denuncia foi presentada en xullo de 2020, co que a perda de posesión do inmoble alongouse varios meses, ao que se suma que o procedemento se manterá suspendido ata a localización da outra denunciada.

Neste contexto, considera “adecuada” a medida cautelar interesada polo propietario, co que o autoriza a levar a cabo a toma de posesión da vivenda e procede a requirir aos ocupantes da mesma “para que no prazo de tres días procedan ao desaloxo da vivenda, co apercibimento de cometer un delito de desobediencia”.

Finalmente, o xuíz engade que, atendendo á Lei de Enjuiciamiento Criminal e para cumprir todos os criterios para poder autorizar a medida cautelar interesada, o propietario debe depositar unha fianza de 50 euros para responder “de maneira rápida e efectiva dos danos e prexuízos que a adopción da medida cautelar puidese causar ao patrimonio do demandado”.