Unha nova vida para a fábrica Alfageme?

“A historia da fábrica Alfagame é a historia da industria de Vigo”