Desestimada a demanda dun docente para que lle permitisen o uso do castelán en escritos

Conclúe que a resolución na que a Consellería de Educación sinala que "a regra xeral é a utilización do galego" non é recurrible

Xulgado de Tui / EUROPA PRESS- FÁTIMA SOUTO.

O Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo desestimou a demanda interposta por un docente do Conservatorio Profesional de Música da cidade para que a Xunta permitise utilizar o castelán e o galego indistintamente en comunicacións internas.

Segundo recolle a sentenza, contra a que cabe recurso, o profesor fora advertido da “necesidade de empregar exclusivamente o idioma galego en calquera escrito relativo ao seu desempeño profesional”.

Ante esta situación, en xuño de 2019 presentou un escrito no que solicitaba que se recoñecese “o dereito a utilizar indistintamente o castelán ou o galego na redacción de todo tipo de documentos relacionados co exercicio da función docente”.

Como resposta, en setembro dese ano, a Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade de Formación Profesional en Pontevedra sinalou que “a regra xeral é a utilización do galego na administración educativa” e que “a utilización do castelán está prevista con carácter excepcional”.

Aínda que o profesor interpuxo un recurso de alzada ante esta resolución, a consellería declarouna “inadmisible” ao considerarse que o escrito non representaba “un acto susceptible de recurso administrativo”.

DEMANDA

Posteriormente, o docente interpuxo ante o xulgado unha demanda respecto desa resolución e o rexeitamento á admisión do recurso interposto contra o Decreto 79/2010, que regula a prevalencia da utilización do galego nas comunicacións internas, emitido pola consellería.

Así, a sentenza indicou que o profesor buscaba que o xulgado deixase sen efecto as resolucións impugnadas e declarase ou condenase á Xunta a recoñecer “o dereito (…) a utilizar indistintamente o castelán ou o galego na redacción de todo tipo de documentos relacionados co exercicio da función docente”.

O xuíz resaltou que “os informes fornecidos pola Administración a instancia dos propios interesados ou as respostas a consultas expostas polos mesmos, teñen o carácter de trámite meramente informativo”. Por iso, subliñou que as contestacións ás consultas que se efectúen ante a Xunta “teñen carácter de mera información e non xeran acto administrativo recurrible de ningún tipo”.

Así mesmo, o maxistrado lembrou que o docente obtivo varias contestacións da Xunta ante o seu requirimento, pero apuntou que o seu contido non sería susceptible de recurso aínda que o seu destinatario “estivese desconforme con el ou o considerase incompleto”.

Nesta liña, concluíu que, neste caso, “non existe acto administrativo recurrible, polo que non pode seguirse a súa declaración de desconformidade a Dereito e, polo tanto, o recoñecemento dunha situación xurídica individualizada”.