Proposta da Mesa de Contratación de Vigo para deixar deserto o concurso de patrocinio do concerto de Guns N Roses

Os grupos da oposición, como Marea de Vigo e BNG, cuestionaron que tivese que buscarse un patrocinio publicitario para un concerto, o de Guns N Roses, que "ten vendidas todas as entradas".

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, en rolda de prensa.. CONCELLO DE VIGO

A Mesa de Contratación do Concello de Vigo, reunida este xoves, acordou elevar a Xunta de Goberno a proposta de deixar deserta a licitación dun contrato de patrocinio para o concerto de Guns N Roses que se celebrará o 12 de xuño no estadio municipal Abanca Balaídos.

En abril pasado anunciouse a licitación deste contrato, cun orzamento basee de 1,5 millóns de euros, coa lema “patrocinio publicitario dun concerto internacional” a celebrar no estadio de Balaídos entre o 5 e o 27 de xuño de 2023.

O único licitador presentado foi requirido pola administración para que emendase erros na súa oferta, pero a documentación achegada non foi considerada suficiente. Así, a Mesa de Contratación pediu á empresa que presentase unha copia da escritura de cesión dos dereitos de representación en exclusiva do artista, pero a documentación achegada non se considerou válida, polo que concorre o suposto de non admisión do licitador (ao incumprirse o prego).

Por iso, o órgano de contratación propuxo declarar deserto o procedemento, ao non admitir ao único licitador presentado por non emendar correctamente a documentación requirida.

Esta licitación estivo rodeada de polémica xa que, cando se coñeceu a convocatoria do concurso, grupos da oposición, como Marea de Vigo e BNG, cuestionaron que tivese que buscarse un patrocinio publicitario para un concerto, o de Guns N Roses, que “ten vendidas todas as entradas”.