Patrimonio dá o visto bo á rehabilitación do Pazo da Raposeira e do muro da Pastora

As escavacións do Pazo da Raposeira deberán facerse baixo control arqueolóxico

Escavación arqueolóxica noutro lugar / Arquivo

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural informou favorablemente ao Concello de Vigo sobre os proxectos para a rehabilitación e acondicionamento do Pazo da Raposeira e a intervención nun muro de contención do Pazo da Pastora.

Así, o departamento da Xunta de Galicia responde os documentos entregados pola administración local sobre as actuacións denominadas ‘Proxecto de execución de rehabilitación e acondicionamento do Pazo da Raposeira’ e ‘Proxecto de intervención, rehabilitación parcial de muro de contención e peche en Pazo da Pastora’.

No primeiro dos casos, a nova autorización está condicionada a que as escavacións necesarias para a obra se realicen baixo control arqueolóxico. Ademais, tras finalizar a intervención, emitirase unha memoria final que documente adecuadamente todo o proceso levado a cabo en cada unha das súas fases.

Pola súa banda, no Pazo da Pastora, tamén terá que realizarse unha memoria final e entregarse á Dirección Xeral seis meses despois de finalizar a intervención.