Seguirán os controis na fronteira con Portugal ata pasada a Semana Santa

Só poderán pasar as persoas autorizadas.

A Brilat colabora coa Garda Civil no control da fronteira de Pontevedra con Portugal.. BRILAT

España prorrogou os controis na fronteira interior terrestre con Portugal ata o próximo día 6 de abril coas mesmas limitacións aplicadas ata o momento e despois de manter diferentes consultas de coordinación coas autoridades portuguesas.

Así o establece a orde publicada este luns no Boletín Oficial do Estado (BOE), e que amplía os controis que finalizaban este 16 de marzo. Desta forma, as entradas e saídas do territorio español a través da fronteira con Portugal só poderán realizarse polos pasos autorizados e durante os horarios que se establezan.

En calquera caso, os únicos autorizados para cruzar a fronteira son os cidadáns españois e o seu cónxuxe ou parella coa que manteñan unha unión análoga á conxugal inscrita nun rexistro público, e aqueles ascendientes e descendentes que vivan ao seu cargo, sempre que viaxen con ou para reunirse con leste.

Tamén poderán cruzar a fronteira os residentes en España, que deberán acreditar a súa residencia habitual, así como os estudantes que cursen os seus estudos en España, así como os residentes noutros Estados membros ou Estados asociados Schengen que se dirixan ao seu lugar de residencia habitual, debidamente acreditado.

Ademais, poderán acceder a España quen vaia transitar ou permanecer no territorio español por calquera motivo exclusivamente laboral, sempre que se acredite documentalmente. Esta categoría incluirá, entre outros, aos traballadores transfronteirizos, traballadores sanitarios e do transporte.

Por último, permítese o tránsito ás persoas que acrediten documentalmente causas de forza maior ou situación de necesidade, ou por motivos humanitarios así como o persoal estranxeiro acreditado como membro das misións diplomáticas, oficinas consulares e organismos internacionais sitos en España, sempre que se trate de desprazamentos vinculados ao desempeño das súas funcións oficiais, así como os participantes en viaxes de Estado e os membros de Forzas e Corpos de Seguridade e Forzas Armadas para exercer as súas funcións.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here