Condenan a Xunta por converter unha leira en vertedoiro durante a construción da autovía do Morrazo

O xuíz conclúe que o terreo se usou para librar a empresa de transportar os cascallos a un lugar autorizado. Por iso, está obrigada a reparar a leira e a indemnizar o dono.

Impacto no monte da ampliación da Autovía do Morrazo / © Miguel Núñez.

O xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra ditou unha sentenza na que sinala que a Xunta de Galicia se apropiou, por “vía de feito”, dun terreo de 15.000 metros cadrados na parroquia de Meira, en Moaña, durante a construción da autovía do Morrazo. Así, condénaa a repoñer a leira á súa situación orixinal e a indemnizar o seu dono.

Na resolución xudicial, contra a que cabe recurso de apelación, conclúese que a Axencia Galega de Infraestrutura, promotora da obra de desdobramento do corredor do Morrazo, ocupou unha parcela de 15.000 metros cadrados no lugar do Reibón, onde instalou un vertedoiro de cascallos e terra, e todo iso a pesar de que a acta previa de ocupación só prevía a expropiación duns 500 metros cadrados.

Para amparar esa actuación, a administración limitouse a ditar unha resolución de modificación de bens afectados, “con omisión total e absoluta do procedemento establecido”. O dono do terreo presentou un recurso ante os tribunais por estes feitos, así como outro pola desestimación do recurso de alzada que elevara ante a Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

O xulgado acordou a acumulación de ambos os procedementos e, tras a práctica da proba, concluíu que a Xunta actuou por “vía de feito”, e que a resolución de modificación de bens afectados pola obra é “nula de pleno dereito”, xa que non se respectou o procedemento.

Nese sentido, pon de manifesto na súa sentenza que non se expuxo ao público a nova relación de bens afectados, nin se lle notificou ao dono do terreo en cuestión.

“DESVIACIÓN DE PODER”

Así mesmo, o xuíz entende que a administración incorreu en “desviación de poder”, posto que a apropiación do terreo non tivo a súa causa real nunha hipotética modificación do trazado da autovía, senón que se fixo “para liberar a empresa construtora da custosa carga de transportar ata un lugar autorizado as terras e cascallos sobrantes da obra”.

A leira do demandante converteuse así nun vertedoiro de cascallos e materiais, “á marxe do proxecto da autovía”, que non prevía esta actuación, “e sen unha xustificación suficiente”.

REPOSICIÓN DO TERREO E INDEMNIZACIÓN

Por todo iso, o xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra estimou o recurso interposto polo dono do terreo e condenou a Xunta a devolver dito terreo e repolo á “súa situación orixinal”, “con terra vexetal e reforestación”, unha actuación que o perito xudicial valorou nuns dous millóns de euros.

Así mesmo, a administración autonómica terá que indemnizar ao propietario en 47,391,40 euros pola talla das árbores da súa leira, e deberá pagar as costas de proceso.