O Concello denuncia o “absoluto ridículo e politización” da comisión de investigación do Marisquiño

Mentres, o asunto continúa a ser investigado xudicialmente.

O Marisquiño 2018/ Miguel Núñez

O Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros da Administración Local (COSITAL) de Pontevedra remitiu un escrito ao Parlamento de Galicia no que pide saber se é “obrigatorio” que emita informe xurídico sobre a autorización outorgada polo Concello de Vigo ao festival O Marisquiño, tal e como lle reclamou a comisión de investigación do accidente, xa que considera que a emisión de devanditos informes non forma parte dos seus labores.

A comisión de investigación sobre o accidente do Marisquiño constituída na Cámara galega dirixiuse a COSITAL para pedirlle un informe xurídico sobre a “tramitación da autorización administrativa previa á celebración” do evento, en relación coa lei de espectáculos de Galicia. COSITAL respondeu nunha misiva remitida ao presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, na que lle pregunta se a elaboración de devandito informe é obrigatoria.

En todo caso, este Colexio Territorial sinalou que a redacción deste tipo de informes xurídicos non está dentro do seu ámbito de actuación, e matiza que acceder a esa petición podería sentar precedente de maneira que, “por exemplo”, calquera pleno de calquera Concello podería instar “sen máis” informe sobre calquera materia relacionada co ámbito local. Ademais, recordou COSITAL, a propia lei de espectáculos de Galicia contempla unha comisión que sería a máis idónea para elaborar este tipo de ditame.

“Enténdese, salvo criterio mellor fundado, que a actuación colexial neste tema non sería acorde coa súa propia natureza nin estatutos, máxime considerando o seu dimensionamiento político e o feito de que se tratase dun informe xurídico dun tema, suponse, ‘sub iduce'”, conclúe o escrito.

Esta resposta do Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiro foi esgrimida polo goberno local de Vigo para constatar o “absoluto ridículo e politización” da comisión parlamentaria sobre O Marisquiño.

“Compróbase a intención de converter a comisión nun medio de ataque á cidade de Vigo e ao seu alcalde”, proclamou Carlos López Font, portavoz do goberno municipal, nunha rolda de prensa.

Segundo o concelleiro socialista, COSITAL rexeitou emitir o informe que se lle reclamou porque “hai un dimensionamiento político” e porque o accidente está investigado xudicialmente. Así, incidiu en que é “a Administración de Xustiza á que corresponde investigar”.