O Concello do Porriño salda case 5 millóns de euros de facturas irregulares pendentes de orzamentos antigos

Na actualidade redúcese a algo máis de 985.000 euros.

Concello
Concello do Porriño / © Miguel Núñez.

O Concello do Porriño saldou no último ano case a totalidade do pago pendente a provedores, que ascendía a 5,5 millóns de euros e na actualidade redúcese a algo máis de 985.000 euros. Tal como informou o goberno local nun comunicado, trátase de facturación irregular pendente de aplicar ao orzamento dos anos 2016, 2017, 2018 e 2019.

O informe da intervención municipal explica que o descenso xorde “tras un intenso labor de investigación, regularización e depuración de facturas levada a cabo en pouco máis dun ano”, como xa recomendara facer o Consello de Contas de Galicia no seu informe de fiscalización selectiva para os exercicios 2018 e 2019.

Tamén distintas sentenzas puñan de manifesto “unha serie de incumprimentos normativos que se estaban producindo de maneira xeneralizada, sistemática e prolongada no tempo”, no Concello.

Neste sentido, o goberno local indicou que a día de hoxe, tras revisar toda a facturación, detectáronse facturas duplicadas e outras que, a pesar de que xa foran pagas, rexistrábanse de novo.

Ademais, acordouse a devolución das que non se puido acreditar que os traballos que se facturaban fosen realizados ou que non se axustaban a prezo de mercado. Por outra banda, devolvéronse facturas por sentenza favorable ao Concello e efectuouse o pago doutras, que a pesar de ser irregulares, acreditouse a súa veracidade.

“Cabe destacar que o saldo pendente de pago na actualidade confórmao na súa maioría facturación xudicializada con sentenza favorable ao Concello, pero pendente de sentenza firme, e tamén corresponde a empresas que renuncian á súa cobro ou reclaman indemnización”, engadiu o goberno municipal.

Todo iso despois de que o actual goberno local (PP) revisase de oficio facturas de concesionarias municipais nas que detectou “numerosas incidencias” de anos anteriores, onde ademais da “ausencia de procedementos de contratación na adxudicación de suministraciones, obras e servizos con acordos verbais sen ningún tipo de garantía legal”, atopáronse facturas pagas sen xustificar a veracidade dos servizos prestados.

Así mesmo, o pasado mes de xullo a sección 3 da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declarou “nulos e contrarios a dereito” o pago de facturas por ata 1,5 millóns de euros do Concello do Porriño.