O TS confirma un ano de cárcere para os responsables do club de alterne de Peinador por non dar de alta a 26 empregadas

Son responsables dun delito contra os dereitos dos traballadores.

Arquivo - Fachada da sede do Tribunal Supremo.. EUROPA PRESS - Arquivo

O Tribunal Supremo (TS) confirmou a condena dun ano de prisión para dous responsables do club de alterne de Peinador, de Mos (Pontevedra), por non dar de alta a 26 traballadoras. Segundo a sentenza, á que accedeu Europa Press e que ten data do 22 de novembro, o Supremo desestima o recurso de casación interposto polos condenados e imponlles as costas correspondentes.

No seu día, cada un deles –o administrador e o encargado do local– foran condenados polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a un ano de prisión como responsables dun delito contra os dereitos dos traballadores. Xunto a esta pena, obrigábaselles a afrontar senllas sancións de 4.380 euros e indemnizar solidariamente á Tesouraría Xeral da Seguridade Social en case 27.890 euros.

A sentenza do TSXG revogaba o fallo absolutorio da sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra, que recorreran o Ministerio Fiscal e a Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Esta sentenza detallaba que na noite do 12 ao 13 de novembro de 2015 realizouse unha inspección do local mediante a que se comprobou que 26 mulleres estranxeiras que realizaban labores de alterne non estaban dadas de alta na Seguridade Social.

Como consecuencia, levantáronse dúas actas de infracción, unha por dar ocupación laboral a sete mulleres sen permiso de traballo e outra por actuar do mesmo xeito con outro dezanove traballadoras sen dalas de alta na TGSS. Ademais, regularizouse a situación laboral destas persoas.

RELACIÓN LABORAL

Na sentenza inicial, a sección segunda da Audiencia Provincial estipulara “que a actividade de alterne, cando é preparatoria da prostitución, non constitúe unha relación laboral”. Por iso, concluíu que non estaba acreditada a existencia dunha actividade “que se puidese cualificar de relación laboral entre as mulleres e a sociedade que rexenta o club”.

Mentres, o TSXG revogaba a súa decisión co argumento de que “non se afirma que as persoas identificadas dedicásense á prostitución por conta allea”, senón que o facían “tras unha actividade previa e recoñecida por conta da empresa”.

Neste sentido, descartaba que a prostitución fose “a finalidade exclusiva do negocio” e engadía que a inspección realizada mostrou que a actividade de alterne, mediante a que se promovía o consumo de bebidas por parte dos clientes do local, primaba sobre ela. Por este motivo, razoaba que o labor que realizaban as mulleres “xustifica, con independencia doutras actividades posteriores, o alta na Seguridade Social”.

O SUPREMO CONFIRMA A SENTENZA DO TSXG

Ante o recurso, o Supremo cita xurisprudencia previa e conclúe que as actividades que se desenvolven nun club de alterne “constitúen unha relación laboral pola que o empregador vén obrigado a dar de alta na Seguridade Social ás súas traballadoras”.

Nos feitos probados, recalca que non se declara que no local investigado exercésese a prostitución nin por conta propia nin allea, polo que as mulleres que prestaban servizos nese local en actividade “de alterne” –agrega– “estaban vinculadas pola empresa por unha relación laboral que obrigaba á súa alta na Seguridade Social”.

Insiste o alto tribunal en que non existe cualificación das acusacións referir# a tipo delituoso algún de prostitución, non sendo esta a actividade que se xulga e na que “non consta interviñesen en forma algunha os acusados, cuxa participación se concreta na actividade de alterne, actividade que non se cuestiona sexa lícita e configuradora de relación laboral, tanto por esta xurisdición penal como pola social”. Sendo así, conclúe o Supremo, que “non pode alegarse descoñecemento por parte dos recorrentes da súa obrigación de dar de alta” ás traballadoras.