A UVigo suspende un proceso selectivo de técnico de normalización lingüística ante a demanda de participantes

Oposicións do Sergas en Silleda (Pontevedra) / Arquivo

A Universidade de Vigo (UVigo) suspendeu a tramitación do proceso selectivo para o ingreso como persoal laboral fixo, grupo I, na categoría de técnico superior en normalización lingüística polo sistema de promoción interna e de acceso libre ante a demanda de participantes.

Tal como publica este luns o Diario Oficial de Galicia (DOG), o centro educativo paralizou este proceso en cumprimento dun auto do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo.

Foi en decembro de 2021 cando se fixo pública a convocatoria, mentres que en marzo de 2022 foi modificada. Con todo, o pasado mes de outubro o Xulgado ditou sentenza baseada na demanda interposta por recorrentes, mediante a cal anulaba e revogaba a resolución da UVigo.

A pesar diso, cabía interpor recurso de apelación ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que foi interposto pola universidade. Por iso, “quedan paralizados vos trámites da convocatoria do proceso selectivo en cuestión, mentres non resolve o recurso de apelación”.

En concreto, esta situación deuse no medio do proceso selectivo, cando se celebrou xa algunha das probas. Agora queda paralizado ata que o tribunal resolva.