Inadmitido o recurso do Porto contra o Concello de Vigo polo arranxo do paseo de Bouzas por estar fóra de prazo

O Porto cifrou o custo das reparacións en 460.000 euros e a administración local nega a responsabilidade.

Proxecto de reforma do Paseo de Bouzas / Concello de Vigo.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ditou sentenza na que inadmite un recurso contencioso administrativo interposto polo Porto de Vigo contra a negativa do Concello a facerse cargo de reparacións do paseo de Bouzas por valor de case 460.000 euros, ao presentarse fóra de prazo.

O Porto interpuxo este recurso despois de que o Concello rexeitase os seus requirimentos para que fixese as reparacións necesarias no paseo, tal e como se recolle no convenio asinado en 1997 e que, segundo a Autoridade Portuaria, outorga á administración municipal a responsabilidade do mantemento dese paseo.

O organismo portuario sostén que, en virtude dese convenio, o Concello debía facerse cargo do mantemento e reparación do paseo pero, a partir de 2012, comézase a observar “un certo abandono de funcións” por parte do Consistorio.

Desde ese momento, o Porto requiriu en varias ocasións ao Concello para que procedese a acondicionar o paseo, e mesmo se deu a circunstancia de que a administración local tivo que pagar indemnizacións por danos a varios cidadáns por caídas nesa zona.

No entanto, os arranxos non se levaron a cabo e o Porto decidiu resolver o convenio e acometer as obras pola súa conta. Paralelamente, e dado que o Concello non entregou o paseo “en perfecto estado”, presentou unha reclamación por uns 460.000 euros, o orzamento confeccionado por un estudo de enxeñaría para as ditas reparacións.

ALEGACIÓNS DO CONCELLO

Pola súa banda, o Concello pediu que se desestimase o recurso ante ao TSXG por “falta de lexitimación” e por “extemporaneidade”, á vez que lembrou que foi o Porto o que elixiu os materiais e dirixiu a obra de construción do paseo. De feito, sinalaron os xuristas municipais, xa desde os primeiros momentos da obra advertíronse “vicios de construción”.

Ademais, insiste a administración local, o convenio de 1997 non recolle que o Concello deba encargarse da “estrutura” sobre a que se asenta o paseo, polo que reclamar a súa reparación é unha “esixencia abusiva e ilóxica” e podería entrañar “un enriquecemento inxusto” da Autoridade Portuaria.

Finalmente, expón que o Concello non ten competencias para facer esas reparacións e que, en todo caso, “cumpriu as obrigas de mantemento e conservación estipuladas no convenio”.

DESESTIMACIÓN

Na súa sentenza, con data do 9 de setembro pasado, a sala do contencioso administrativo do TSXG rexeitou os argumentos do Concello sobre a “falta de lexitimación”, pero si atendeu o de “extemporaneidade”.

Respecto diso, constatou que o recurso do Porto foi presentado en marzo de 2021, cando o último requirimento enviado ao Concello considerouse rexeitado en outubro de 2020. Deste xeito, os dous meses para presentar recurso contencioso cumpríronse en decembro de 2020, tres meses antes de que o fixese a Autoridade Portuaria.

Por iso, e sen entrar no fondo do asunto, o alto tribunal galego acordou declarar a inadmisibilidade do recurso do Porto por interporse fóra do prazo legalmente establecido. Contra esta resolución cabe recurso de casación.

VALORACIÓN DO ALCALDE

O alcalde, Abel Caballero, pronunciouse este venres sobre a sentenza. Segundo manifestou, o TSXG declarou que o Concello “non ten que pagar” porque “denegou a demanda” do Porto.

“Non só non van cobrar a súa demanda falsa, senón que teñen que pagar (o Porto) mil euros de costas”, proclamou o rexedor, quen advertiu de que a Autoridade Portuaria “rompeu o convenio” de 1997 e iso “vai ter consecuencias”.