Adif inicia estudos para eliminar o polémico paso a nivel do Porriño

Este emprazamento xa cobrou algunha vida nos últimos anos.

Empeza o traballo para retirar o paso a nivel do Porriño. ADIF

Adif iniciou as catas sobre o terreo para a redacción do estudo Xeotécnico, de alternativas, proxecto básico e de construción para a supresión do paso a nivel do Porriño, na liña de ancho convencional Monforte de Lemos-Vigo, que xa cobrou algunha vida nos últimos anos.

O traballo corre a cargo da UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por GOC e Prointec, adxudicataria do contrato por un importe de algo máis de 850.000 euros. Segundo destaca Adif, o proxecto en redacción permitirá “a eliminación do transitado paso a nivel existente na cabeceira sur da estación do Porriño”.

Entre os estudos previos necesarios deben realizarse unha serie de traballos de investigación xeotécnica encamiñados a determinar a idoneidade técnica do alternativas obxecto de estudo. Os traballos xeotécnicos na contorna do citado paso a nivel inclúen a toma de mostras e a análise do terreo mediante calicatas, penetrómetros e sondaxes.

“DIFICULTADE TÉCNICA”

O paso a nivel atópase situado no centro urbano do Porriño, na cabeceira sur da estación ferroviaria. Debido á proximidade das vivendas e a súa densidade, a supresión do paso entraña, segundo Adif, “unha especial dificultade técnica e foi obxecto de debate en canto a formulacións e propostas con anterioridade”.

O paso está protexido con dobres semibarreiras situadas e presenta unha considerable circulación de tráfico rodado (uns 6.500 vehículos diarios), ademais do cruzamento dos numerosos peóns que transitan a zona, e unha media de 33 circulacións ferroviarias diarias. “A complexidade da actuación nunha contorna densamente edificada implica abordar unha serie de estudos e proxectos, destinados a definir as obras que finalmente van permitir a supresión do paso a nivel existente”, apunta.