Sanción a unha concesionaria polo peche “inxustificado” de dúas gasolineiras municipais en Ponteareas

A empresa incorreu "nun incumprimento por non permanecer abertas ao público todos os días do ano con atención de persoal, non automatizada, nun horario mínimo de 07,30 a 23,30 horas", lembra o concello.

Gasolineira de Tui © /Miguel Nuñez

O Concello de Ponteareas sancionou á empresa adxudicataria da xestión de dúas gasolineiras de titularidade municipal por incorrer “nun incumprimento dunha condición esencial do contrato, que sinala que as gasolineiras deberán permanecer abertas ao público todos os días do ano con atención persoal, non automatizada, nun horario mínimo de 07,30 a 23,30 horas“, lembra o concello.

A empresa adxudicataria abonou por adiantado dous anos de canon por un importe de 360.000 euros. Con todo, tras o peche das gasolineiras da estrada de Mondariz e da estrada das Neves, asegurou que se trataba “dun feito puntual por problemas conxunturais que previran resolver en breve prazo”.

Nese momento o Concello de Ponteareas iniciou a tramitación do expediente que leva agora a unha sanción económica de 6.000 euros por dúas infraccións moi graves de incumprimento de contrato. Agora, procederase a abrir un expediente de extinción de contrato e a adxudicar o servizo á empresa que quedou en segundo lugar na licitación, que deberá ingresar novamente o canon.