O TS inadmite o recurso da Xunta e ratifica que o Hospital Cunqueiro de Vigo debe pagar o IBI

Abel Caballero valorou positivamente o ditame do Supremo e volveu a defender que o hospital "é privado" e "ten que pagar".

Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. SERGAS - Arquivo

O Tribunal Supremo (TS) acordou inadmitir o recurso de casación interposto pola Xunta contra a sentenza que ratificou que a sociedade concesionaria do Hospital Álvaro Cunqueiro debía pagar o Imposto de Bens Inmobles (IBI) (case un millón de euros ao ano) tras o acordo do Concello de Vigo que modificaba a ordenanza fiscal dese imposto.

Nunha providencia, acordouse a inadmisión a trámite do recurso contra a resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) “por non fundamentarse” que concorren algún dos supostos que “permiten apreciar o interese casacional obxectivo e a conveniencia dun pronunciamento da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo”.

Deste xeito, os xuíces lembraron que “a mera impugnación directa dunha ‘disposición xeral’ non permite concluír que o asunto reviste interese casacional de forma automática”. Nesta liña, recalcaron que a Xunta “non xustifica a concorrencia dos orzamentos” para que se poida apreciar a existencia do interese casacional, “podendo ser inadmitido o recurso mediante providencia”.

Por iso, impuxéronse as costas á parte recorrente co límite máximo de 2.000 euros por todos os conceptos, “en tanto que existiu personación e oposición por parte do Concello de Vigo”.

En concreto, na sentenza recorrida pola Xunta, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimou un recurso contencioso-administrativo interposto polo Sergas en contra do acordo do Concello que modificaba a ordenanza fiscal do IBI, e ratificaba que a concesionaria do Hospital Álvaro Cunqueiro debía pagalo.

Nesa sentenza, o alto tribunal galego lembrou que o goberno local vigués cambiara a ordenanza en exercicio da súa potestade, e que dita modificación non era contraria a dereito.

VALORACIÓN DO ALCALDE

Ante a providencia do Supremo, o alcalde, Abel Caballero, volveu a defender que o hospital “é privado” e valorou que o Supremo “rexeite de plano” o recurso interposto pola Xunta contra a sentenza do TSXG.

Deste xeito, denunciou que o Goberno galego “só contempla Vigo” para “levar o diñeiro” da cidade e reprobou que “quixese quitar” á mesma o importe do IBI do Hospital Álvaro Cunqueiro. “Non hai ningunha norma xurídica que diga que os hospitais non pagan IBI”, insistiu.

“É a terceira vez que a Xunta se pon a defender os intereses dun hospital privado, o Álvaro Cunqueiro, queréndolle quitar o diñeiro á cidade. E, non, téñeno que pagar”, aseverou.