3.000 persoas á espera de conseguir un aluguer social

Entre as razón do aumento da demanda está que os prezos para o alugueiro en Vigo medrou un 11'9% chegar aos 881 euros de media.

Barrio de Teis, vivendas de protección © Miguel Nuñez

Residir nun piso de protección oficial converteuse practicamente nun luxo para unhas poucas familias viguesas afortunadas por mor das grandes listas de espera e do escaso número deste tipo de vivendas na cidade. Na actualidade hai 2.804 vivendas á espera de poder alugar un piso de protección oficial fronte a soamente 328 que o queren mercar, é dicir, pouco máis do 10% do total. Tamén hai un terceiro grupo no que se encadran 689 persoas

No contexto galego, Vigo encabeza a lista de solicitude alugueres sociais  con máis do dobre que a segunda cidade, A Coruña con 1.320. Despois irían Pontevedra (654), Ferrol (472), Santiago (332), Lugo (342) e Ourense (155). Esta tendencia pode verse incrementada se poñemos os datos a nivel provincial, tendo a Pontevedra con máis solicitudes que o resto de Galicia xunta con 4.035 mentres que o resto de provincias suman escasamente 3.674.

O Instituto Galego de Vivenda soamente dispón dun parque público de aluguer de 3.500 vivendas, que están ocupadas na súa totalidade. A única opción de lograr a adxudicación dun destes pisos é que queden algunha vacante ou ben que se aumente a oferta de arrendamento.

Concentración dunha trintena de persoas ante o Concello pedindo unha vivenda digna / Miguel Núñez

Coa crise houbo un gran paro na construción, que tamén afectou a creación de vivenda protexida pero unha vez superada os anos de recesión, esta continúa sen reactivarse. Durante 2017 soamente se construíron 12 en toda Galicia, mentres que o ano pasado unicamente oito.

AXUDAS

Para os demandantes que non puideron acceder a unha vivenda de protección oficial ou a un aluguer social, existe a posibilidade de acceder a axudas, pero estas son moi escasas e as administracións soamente gastaron nelas un 20% do orzamentado. Estas están dirixidas todas as persoas que cumpran uns obxectivos de renda pero preferentemente a reciben as familias numerosas, os maiores de 65 anos e os menores de 35 por considerarse colectivos cunha especial vulnerabilidade.

O problema é que de novo, quedan curtas ante unha elevada demanda. En Galicia hai máis de 12.000 solicitantes, pero a Xunta soamente dispón de orzamento para conceder ao redor de 4.200. Por outra banda, a súa concesión vai con retraso: Soamente se abonou ao redor do 20% dos beneficiarios respecto á partida económica dispoñible.

Todo isto nun contexto onde o prezo do aluguer está en alza. Segundo datos do portal EnAlquiler, no último ano o prezo medio sitúase en 881 euros no mes de xullo, o que supón un incremento do 11’9%. Pola súa banda, o Observatorio da Vivenda da Xunta indica medio pasou en Galicia de 385 euros no 2017 a 400 o pasado ano. A nivel galego o metro cadrado está a 6,6 euros, mentres que fai apenas tres anos, situábase en 5,2.

SOLUCIÓNS

Para a Plataforma de Afectados pola Hipoteca, a cantidade de vivenda de protección oficial “é ridícula con apenas ningunha construída durante o 2018 e os anos previos”. Ademais, considera que ademais da demanda, a política de vivendas de protección oficial debe ser sempre en réxime de aluguer e en ningún caso en compra “porque non vale a pena gastar cartos públicos en facer que unhas poucas familias accedan a ser propietarios”.

Celebración da PAH tras paralizar un desafiuzamento/ Compfight

Ademais, consideran que o modelo actual é o que está errado e o cambiarían pola adquisición dun amplo parque público de vivenda xunto a un control das institucións, tanto Xunta como concellos, dos prezos do aluguer. Ademais, tamén apuntan a un problema estrutural onde “non hai salarios dignos para poder manter un aluguer” como causa da elevada demanda de alugueres sociais.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here