A Policía Local de Vigo recorda a normativa con respecto aos cans perigosos, con sancións de ata 15.000 euros para o infractor

Os axentes interceptaron aos donos de dous cans que paseaban sen boceira este mesmo luns.

Can perigoso / Policía Local

Este luns ás 20:50 horas, axentes da Policía Local de Vigo foron requiridos a través da
Central de Información e Mando para que acudisen á rúa Conde de Torrecedeira,
debido a que un can de raza potencialmente perigosa atopábase solto e sen boceira.
Unha vez no lugar os actuantes observaron que unha moza tiña un can de raza Pit Bull
suxeito cunha correa e sen boceira, polo que se entrevistaron coa muller.

A moza de 29 anos de idade, manifestou que o animal era seu, que tiña 4 anos de idade, así como que non tiña licenza nin ningún tipo de documentación relativa ao can.
Os Axentes comprobaron que ademais non dispoñía de microchip, informando á súa dona que sería retirado para a protectora de animais e que para recuperalo tería que obter a correspondente documentación, indicándolle os pasos a seguir.

Informóuselle a demais que sería sancionada por non dispoñer da boceira, microchip, así como non ter a documentación relativa á posesión de cans potencialmente perigosos.

O mesmo día, os axentes desta Policía Local tomaron medidas contra o propietario doutro can de raza potencialmente perigoso. Os feitos aconteceron na rúa Teixugueiras sobre as 15:30 horas, cando os Policías tras ser requiridos por unha nova queixa cidadá presentáronse no lugar, podendo observar a un can de raza Bull Terrier solto e sen boceira nun xardín detrás dun edificio.

O propietario de 36 anos de idade, manifestou aos actuantes que como o can era maior, xa non tramitou a documentación correspondente e que só tiña o microchip, a tarxeta do R.E.G.I.A.C ( rexistro galego de identificación de animais de compañía) e a cartilla de vacinación. Os axentes, tras comprobar a veracidade do descrito, informáronlle dos pasos a seguir para obter a documentación necesaria, así como que sería proposto para sanción.

Nos casos anteriores, os propietarios estaban incurriendo en infracciones graves e moi
graves con sancións que van desde os 300,52 euros, ata os 15.025,30 euros.

obrigacións

Polo tanto, recordan que os propietarios dun animal considerado potencialmente perigoso,
deben obter:

-Unha licenza administrativa no Concello onde resida (sendo renovada cada 5 anos)
-Debe inscribilo no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos (no prazo
de 15 días a partir de obter a licenza administrativa).
-Debe identificalo (microchip, obligatorio para todos os cans sen excepción).
-Teñen que que levar aos cans pola rúa e lugares públicos suxeito con cadea (non
extensible e menos de 2 metros), boceira, licenza municipal e certificación acreditativa da
inscripción do animal no rexistro de animais potencialmente perigosos e ademais non levar máis dun can desta raza ao mesmo tempo.

As sancións contempladas para os casos mencionados son as seguintes:

-A carencia de licenza municipal para a tenencia dese tipo de cans, constitúe unha
infracción moi grave sancionada con multa de ata 15.025,30 euros.
-A carencia de seguro de responsabilidade civil, é unha infracción grave tipificada na Lei
de Protección e benestar de animais de compañía con multa de ata 5.000 euros, do mesmo xeito que a de cumprir a obrigación de identificar o animal.
-Ademais, tal como mencionouse para o caso de acharse un can potencialmente perigoso en lugares públicos sen boceira ou non suxeito con cadea, a sanción pode alcanzar os 2.404,05 euros; multa que tamén procede por omitir a inscripción no Rexistro.
-Convén tamén non esquecer que os animais potencialmente perigosos que se atopen
nunha leira, parcela, terraza, patio, ou calquera outro lugar delimitado haberán de estar atados a non ser que dispoñan dun habitáculo cunha superficie, altura e cerramiento adecuado para protexer ás persoas que se acheguen a estes lugares.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here