Inaugúrase en Redondela “A Criminalización do Pensamento”, unha exposición censurada por “incitar ao odio dos Corpos de Seguridade”

Presentación da exposición / BNG Redondela

Varias ducias de veciños e veciñas de Redondela  asitiron ao acto de inauguración da
exposición “A Criminalización do Pensamento”, no seu momento secuestrada polo goberno de Javier Bas.

Dende o Coleitivo Republicano agradeceron as diversas mostras de apoio, pero
especialmente destacaron “a valentía da organización nacionalista por accederen a
expoñer a selección de fotografías de temáticas reivindicativa e social”.

Por parte do BNG, o seu concelleiro, Xoán Carlos González salientou “como obriga
democrática que a xente puidera ver e contemplar os contidos desta exposición, que
únicamente se refiren a feitos reais e constatabeis”.

Aludíu á necesidade de “non terlle medo a defender as ideas, e expresalas por vías democráticas”. Responsabilizou ao alcalde de Redondela, Javier Bas, “por teren iniciado esta situación, inédita en Redondela, de censurar unha exposición”.

Pola súa banda o parlamentario Luís Bará, considerou que o acto en si xa representaba
unha anomalía democrática. Recordou o simbolismo que supuxo “ter rachado a fotografía
do rei, no Parlamento Galego, como mostra de que o propio Tribunal Europeo de Dereitos
Humáns, consideraba esta acción como un exercico da liberdade de expresión”.

Pola súa banda, a secretería provincial da Unión Federal da Policía criticou esta exposición, posto que consideran que fomenta o odio contra eles, e non descartan comunicalo á oficina nacional de loita contra os delitos de odio da Dirección Xeral da Policía se as pezas finais da mostra constitúen unha incitación a este.

Os comentarios dalgunhas das persoas que puideron visitar a mostra, “foi de
incredulidade, e estupor posto que consideraron maioritariamente, que as fotografías
seleccionadas cinguíanse a feitos reais”. Esta exposición manterase durante as vindeiras dúas semanas no local do Bloque Nacionalista Galego en Redondela, en horario de 19 a 21h.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here