Boa parte da frota pesqueira de Vigo decide parar polo aumento do prezo do gasóleo

Empresas armadoras solicitan unha activación de axudas "urxente" para salvagardar a actividade.

Pesca, pescadores de Barbate. CEPESCA - Arquivo

Un segmento “importante” da frota pesqueira de Vigo e a súa área de influencia viuse abocada a paralizar a súa actividade e permanecer en porto debido ao incremento “incesante” do prezo do gasóleo, segundo informou a Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo (ARVI).

Este mércores, as empresas armadoras adscritas a ARVI, así como ás organizacións de produtores radicadas no Porto de Vigo, OPNAPA 88, OPP 3 e OPP 4, mantiveron unha reunión conxunta co fin de analizar todas as problemáticas que se están derivando do “desmesurado” incremento do prezo do gasóleo, que está a afectar de forma “significativa” aos gastos de explotación das súas embarcacións pesqueiras.

En dito encontro, identificouse a necesidade “imperiosa e urxente” de que se proceda á activación das axudas “minimis”, que agora mesmo se achan en vigor ata o 31 de decembro, no marco do Regulamento que incrementou o seu límite por circunstancias derivadas da Covid-19, para salvagardar a actividade pesqueira dos buques, as tripulacións e as empresas. Tamén se estudarán outros potenciais apoios que poidan activarse, “tendo en conta que os de ‘minimis’ non serán suficientes”.

Por todo iso, algunhas empresas e subsectores, como a frota de cerco de Vigo, sinalaron que á vista do actual prezo que alcanzou o gasóleo, e ata que non se arbitren as axudas antes sinaladas e outras que puidesen ofrecerse, non poderán seguir desenvolvendo a súa actividade pesqueira.

No caso dos buques que agora se atopen exercéndoa, non poderán renovala unha vez regresen a porto. “De aí a importancia de activalas con carácter urxente, tal e como o fixo o Goberno francés”, reivindicaron desde ARVI.