O xulgado declara Barreras en concurso voluntario ademais de aprobar a venda da Unidade Produtiva

O xulgado do Mercantil deu vía libre a esta venda por ser "de indubidable interese para os traballadores, acredores e para a propia viabilidade e continuidade da actividade empresarial e industrial".

Imaxe do estaleiro Barreras / Europa Press.

O xulgado do Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ditou auto este luns no que acorda declarar ao estaleiro Fillos de J. Barreras en concurso voluntario de acredores, dada a súa situación de “insolvencia actual”, e autorizou a venda anticipada da Unidade Produtiva da empresa.

Segundo o auto, a empresa remitiu ao xulgado a documentación que acredita a súa situación de insolvencia e, dado que o seu activo e o seu pasivo superan os 5 millóns de euros, estaría en causa de disolución. Así, Barreras, o maior estaleiro privado de España, explica esta “crise de liquidez” pola “diminución da actividade comercial” nos últimos anos e polas consecuentes “perdas acumuladas”.

Ademais, a empresa solicitou, e así o autorizou o xulgado, a venda anticipada da Unidade Produtiva, e remitiu ao xulgado o tres ofertas presentadas polas devanditas instalacións (por Marina Meridional, Armón e Gondán). O xulgado do Mercantil deu vía libre a esta venda por ser “de indubidable interese para os traballadores, acredores e para a propia viabilidade e continuidade da actividade empresarial e industrial”.

Para axilizar os trámites, realizarase unha venda directa tras a evalución das ofertas presentadas en fase pre-concursal”, segundo recolle o auto, no que tamén se reflicte que se tramitará un concurso polo “procedemento ordinario” e que a empresa “non instou a liquidación da sociedade”.

PROCEDEMENTO

O xulgado acordou designar como administrador concursal ao despacho Tahice Legal que, en caso de aceptar a designación, nomeará á persoa que se fará cargo da administración do estaleiro.

Ese administrador deberá elaborar un informe sobre o procedemento que se seguiu para a procura de ofertas para a venda da Unidade Produtiva (se se garantiu a transparencia e publicidade da operación, se houbo igualdade de acceso e oportunidade para presentar ofertas, etc.).

Se o informe é positivo continuarase a tramitación da venda, dando trasladado ao tres ofertantes, acredores e representantes dos traballadores para a presentación de alegacións. Finalmente, deberá ser o xulgado o que autorice a transmisión da Unidade Produtiva.

Paralelamente, a administración concursal deberá presentar o inventario de bens e dereitos da empresa (entre eles dou terreos con hipotecas por un total de 12 millóns de euros a favor de Cruise Yacht 1 Ltd.), no prazo máis breve posible. Tamén se chamará a todos os acredores para que, no prazo dun mes, comuniquen a existencia dos seus créditos.

Finalmente, o auto do xulgado dá tres días a Barreras para que “complete os datos dos procedementos seguidos ante Tribunais ou cortes de arbitraxe no estranxeiro“; así como, do procedimientoarbitral a instancia das acredor Montaxes Cancelas; e do procedemento arbitral seguido ante a Cámara de Comercio de Madrid pola concursada fronte á naviera Armas.

OFERTAS

As ofertas de compra que recibiu o estaleiro vigués Fillos de J. Barreras sitúanse entre os 2 millóns de euros, mantendo a platilla actual da compañía, e os 8 millóns de euros, quedándose só con 20 traballadores.

En concreto, tal como indicaron fontes sindicais, Marina Meridional ofertou 2 millóns de euros para a compra de Barreras, e estaría disposta a asumir 4 millóns das débedas con provedores. Ademais, prescindiría dos terreos da empresa (os que non ten a concesión portuaria), pero absorbería ao 100% do persoal se se chega a un acordo para renegociar as condicións e asínase un novo convenio colectivo. Con todo, esta empresa non mostrou ningún plan “concreto” de carga de traballo.

Pola súa banda, Gondán tamén está disposta a pagar 2 millóns de euros para facerse co estaleiro vigués, así como co taller de prefabricado da compañía, que sería o 50% dos terreos. Na súa oferta, mantería á totalidade dos traballadores menos a dous altos directivos. Así mesmo, propón iniciar a actividade das bancadas con catro barcos de apoio a plataformas mariñas xemelgos aos que está a construír en Ribadeo para o armador noruegués Ostensjo.

A oferta máis alta é a de Armón, que destinaría 8 millóns de euros á compra de Barreiras, prescindindo da totalidade dos terreos e mantendo como mínimo a 20 dos traballadores actuais. Tamén contaría con carga de traballo en seis meses.