Vigo impón o casco obrigatorio para circular en patinete e restrinxe o seu acceso ás grandes estradas

As multas poderían alcanzar os 500€.

Usuario dun patinete eléctrico ou VMP (Vehículo de Moovilidad Persoal).. Gustavo Valente - Europa Press - Arquivo

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo deu luz verde ao proxecto de ordenanza reguladora do uso de patinetes eléctricos (vehículos de mobilidade persoal ou VMP) na cidade, que recolle a prohibición de circular con este tipo de vehículos en grandes viarios, estradas interurbanas ou zonas peonís (excepto Casco Vello e Bouzas), así como a obrigación dos usuarios de levar casco e chaleco ou roupa reflectora, entre outras medidas.

O texto foi aprobado na reunión do pasado xoves e agora deberá ser levado a debate e aprobación inicial do Pleno (no que o goberno local non terá problemas para sacalo adiante, pola súa maioría absoluta), antes de ser sometido a exposición pública.

Entre as cuestións que recolle a ordenanza, prohíbese o uso de VMP naqueles viarios de elevada intensidade de tráfico, como Gran Vía (entre a rúa Venezuela e a Praza de América), Beiramar, Clara Campoamor, Arquitecto Palacios, Avenida de Citroën, Avenida Castelao e os carrís centrais da Avenida de Madrid. Tampouco poderán circular en vías interurbanas, travesías, túneles e pasos inferiores, nin beirarrúas.

Con respecto ás zonas peonís, estarán prohibidos con carácter xeral, aínda que si poderán circular polo Casco Lanuxe e o barrio antigo de Bouzas, sempre que poidan manter a distancia de 1,5 metros con respecto aos peóns, e a unha velocidade máxima de 10 km/h. Na mesma liña, os patinetes eléctricos poderán circular por carrís bici, carril bus e polo carril dereito do centro das calzadas (excepto nas grandes avenidas) a un máximo de 20 e 25 km/h respectivamente, e cumprindo o regulamento de circulación.

Ademais destas restricións, os usuarios dos patinetes eléctricos deberán cumprir unha serie de condicións, como a obrigación de levar casco e roupa reflectora, ter seguro de responsabilidade civil e certificado de circulación, ou unha idade mínima de 15 anos. A ordenanza tamén recolle a prohibición de exceder a velocidade marcada en cada vía e cada circunstancia específica, a prohibición de circular con auriculares ou usando teléfono móbil, ou a de facelo baixo os efectos de alcol ou drogas.

RÉXIME SANCIONADOR

A ese respecto, o texto prevé un réxime sancionador en función do tipo de infraccións que os usuarios poidan cometer. Así, consideraranse infraccións leves, que carrexan multas de ata 100 euros, non manter a distancia cos peóns, aparcar o patinete na beirarrúa ou en zonas non habilitadas para iso, ou amarralo nun lugar prohibido (bancos, farois e outros elementos de mobiliario urbano).

Por outra banda, serán infraccións graves (multas de 101 a 200 euros) non levar o casco ou roupa reflectora, superar a velocidade máxima, levar a pasaxeiros no patinete, usar auriculares ou móbil, usar o VMP sen ter a idade mínima, ou circular por zonas prohibidas.

Finalmente, a ordenanza recolle como infraccións moi graves (sancións de 201 a 500 euros) superar a velocidade en máis do 50 %, circular baixo os efectos do alcol ou as drogas, carecer do seguro de responsabilidade civil ou circular de forma temeraria pondo en risco a outros usuarios da vía.