Sabes cales serán os principais festivos locais de Vigo?

Ademais haberá dous festivos autonómicos que cambian de día por caer en domingo.

Actividades da I Romaría Cultural organizada pola plataforma Siña Paca en Redondela / Siña Paca

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este luns a resolución da Direción Xeral de Relacións Laborais pola que se dá publicidade aos días festivos de carácter local para 2022, no marco do calendario laboral para o ano que vén, e a maioría de municipios optaron por designar como non laborable o 1 de marzo, Martes de Entroido.

A normativa estatal fixa para o ano próximo 14 festivos non recuperables, remunerados e obrigatorios, dos que 2 son elixidos por cada municipio. A Dirección Xeral lembra na súa resolución que, en virtude do establecido no Estatuto dos Traballadores, o calendario laboral debe exporse nun lugar visible de cada centro de traballo para coñecemento e consulta dos empregados e empregadas.

Segundo publica o DOG este luns, a maior parte de municipios galegos optou por fixar como non laborable o 1 de marzo, Martes de Entroido, ademais dun segundo día, normalmente por festas patronais especificamente locais.

Finalmente, na provincia de Pontevedra, a cidade de Vigo fixou como festivos locais o 28 de marzo (Reconquista) e o 16 de agosto (San Roque); Pontevedra terá como non laborables os días 2 de marzo (Mércores de Cinza) e 11 de xullo (San Benito); en Vilagarcía de Arousa serán festivos o 23 de maio e o 16 de agosto; e en Redondela, o 25 de abril (Luns do Cristo) e o 16 de xuño (festividade da Coca).

Ademais dos festivos locais, os galegos teñen outras dúas festividades no seu calendario laboral de 2022, neste caso de carácter autonómico: o Días das Letras Galegas (ao coincidir en domingo o 1 de maio) e o día de San Xoán, 24 de xuño (ao coincidir en domingo o 25 de decembro).