Golpe xudicial ao Concello de Vigo no seu enfrontamento coa Xunta

O TSXG desestimou o recurso interposto polo Concello contra as liquidacións das escolas infantís compartidas en financiamento coa Xunta.

Arquivo - Abel Caballero. Eduardo Parra - Europa Press - Arquivo

A sección 1ª da sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimou o recurso interposto polo Concello de Vigo contra as liquidacións das escolas infantís da rúa Palencia e Valadares. O fallo dá a razón á Xunta respecto ao modelo de cofinanciamento das escolas infantís en Vigo dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e representa a cuarta sentenza favorable á administración galega respecto diso.

O alto tribunal rexeitou a anulación das liquidacións solicitada polo Concello de Vigo, dado que “se trata dun servizo de carácter local cuxa xestión foi asumida polo citado Consorcio”, e cuxa prestación atende a “fórmulas de cooperación” entre as administracións. A sentenza lembra que foi vontade do executivo vigués que dita xestión realizásese a través de tal Consorcio, “ao que se incorporou voluntariamente, e do mesmo xeito voluntario decidiu que fose o Consorcio quen xestionase as súas escolas infantís”.

No fallo, o TSXG recoñece a fórmula de cofinanciamento, vixente desde 2017, avalada pola Federación Galega de Municipios e Provincias, e de aplicación en todos os concellos que o integran. “O Concello de Vigo non manifestou a súa vontade de manter o réxime xurídico de cofinanciamento anterior, e por iso o Consorcio practicou as liquidacións polos servizos prestados segundo o réxime previsto na Lei 2/2017″.

Este modelo, indica o fallo, determina a contribución de cada Administración na prestación de servizos realizados mediante fórmulas de cooperación interadministrativa. Doutra banda, rexeita que se incumpra a normativa estatal de réxime local sobre a distribución de competencias ou a normativa autonómica sectorial de servizos sociais.

Deste xeito, contradí o argumento do Concello de Vigo de que “impón unha atribución competencial á marxe da voluntariedade dos entes locais” ou obriga a estes a subvenir a prestacións que haxa de asumir a Comunidade Autónoma creando unha fórmula para a obtención dun ingreso non previsto.

“A voluntariedade é consustancial á natureza do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, polo que non se permitiría impor réxime de cofinanciamento algún nin detraer fondos do Concello de maneira unilateral”, sinala. Tamén incide en que se trata dun servizo de carácter social non educativo, cuxa xestión asumiu o Consorcio a instancia da administración local, polo que rexeita que se trate dunha imposición competencial ás entidades municipais, dado que se articula unha fórmula para determinar a contribución de cada administración.

É por iso que indica que a liquidación dos centros axústase ao réxime xurídico de cofinanciamento, posto que ademais o Concello atópase vinculado ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

A XUNTA APLAUDE O FALLO

A delegada territorial da Xunta, Marta Fernández-Tapias, celebrou o novo fallo e convidou o rexedor vigués, Abel Caballero, a deixar de presentar recursos sen perspectiva de éxito e que impiden a preto de 200 familias beneficiarse da gratuidade de 0 a 3 anos. Estas instalacións non poden ofrecer esta medida aos veciños do municipio debido a que o Goberno local non está ao día cos pagos do Consorcio, unha cantidade que calculan en preto de 400.000 euros.