Asinado o acordo para recolocar afectados pola suspensión dunha quenda en Stellantis

Os cambios de quenda aplicaranse de forma progresiva a partir do 4 de outubro, para facilitar os procesos de formación e poder asignar actividade aos traballadores afectados canto antes.

Planta do grupo Stellantis en Vigo.. Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press

O comité de empresa e a dirección da planta do grupo Stellantis en Vigo acordaron este venres as medidas para afrontar a suspensión da quenda de fin de semana do sistema 2 (o que monta furgonetas e monovolúmenes), de maneira que uns 300 operarios pasarán de traballar o fin de semana a facelo de luns a venres, e respectaranse os compromisos contractuais e as conciliacións e adaptacións de posto.

Así, co visto e prace do SIT, CC.OO. e UGT (CUT e CIG someterán o documento a asemblea este sábado), acordouse que unha parte dos operarios do equipo suspendido pasarán a traballar no mesmo quenda, o de fin de semana, no sistema 1, o que monta os modelos Peugeot 2008, Peugeot 301 e C-Elysée; mentres que outros 313 empregados cambiarán de quenda e pasarán do fin de semana a traballar nas quendas de luns a venres (de mañá, tarde ou noite) de ambos os sistemas. Os traballadores que non poderán ser recolocados e que deixarán a planta porque finaliza o seu contrato ascenden a un centenar.

Estes cambios de quenda aplicaranse de forma progresiva a partir do 4 de outubro, para facilitar os procesos de formación e poder asignar actividade aos traballadores afectados canto antes.

MEDIDAS SOCIAIS DE ACOMPAÑAMENTO

Con respecto aos operarios que finalizan contrato sen cumprir un ano (e que, por tanto, non teñen dereito a prestacións) e vanse da factoría, a empresa daralles preferencia para a súa reincorporación “no próximo trimestre”.

Na mesma liña, priorizaranse as mobilidades dentro da quenda de fin de semana daquelas persoas con maiores dificultades de adaptación; manterase na súa quenda de fin de semana ás persoas con problemas de conciliación; e se respeterán os horarios neses casos.

Finalmente, a empresa aceptou “avanzar na medida do posible” no proceso de novaciones contemplado no convenio da planta para o período 2020-2023.

VALORACIÓN DE SINDICATOS

Os sindicatos que asinaron o acordo valoraron que a empresa aceptou as súas principais propostas e que se conseguiu un dos obxectivos prioritarios, que era a “protección social e económica” dos operarios afectados pola suspensión da quenda de fin de semana da M2.

Así mesmo, cualificaron como positivo que se cre unha comisión de seguimento para “fiscalizar” a aplicación das medidas e a reincorporación dos traballadores cando se recupere a actividade. Do mesmo xeito, valoraron o “compromiso” da empresa de equilibrar, na medida do posible, a carga de traballo entre quendas e sistemas.

Pola súa banda, a CIG remitiuse ao que decidan os seus afiliados en asemblea este sábado, tras “analizar e debater” o documento. O sindicato CUT tamén someterá o acordo a decisión da asemblea, aínda que avanzou que as medidas non están suficientemente xustificadas, que falta información e que non hai un compromiso claro por parte da factoría.