O Concello de Vigo remarca que trasladou ao Celta a redistribución de asentos de Balaídos en novembro

O Concello de Vigo subliña que, entre outros documentos, trasladouse "a nova disposición e distribución dos asentos na Bancada de Río" a partir da tempada 2021-2022.

Arquivo - Estadio de Balaídos. RC CELTA - Arquivo

O Concello de Vigo remarcou que a finais de novembro trasladou a redistribución de asentos de Balaídos ao Real Club Celta, ao que acusa de “facer manifestacións con claro desprezo á verdade” ao sinalar “a existencia de silencio administrativo” por parte desta administración nunha reclamación presentada ante a Comisión da Transparencia.

Así o traslada en resposta este órgano adscrito ao Valedor do Pobo despois de que o mesmo estimase unha reclamación do presidente do club deportivo, Carlos Mouriño, e instase o Concello a remitir ao Celta planos e información sobre o aforamento da bancada de Río Baixo do estadio de Balaídos por mor das obras realizadas e previstas.

Na comunicación enviada á Comisión da Transparencia, o Concello de Vigo sinala que o 27 de novembro de 2020, “con anterioridade” á reclamación presentada ante ese órgano por Mouriño, “remitiuse un escrito ao club no que se facía referencia a diferentes cuestións e asuntos relacionados coas obras de Marcador”. Así, subliña que, entre outros documentos, trasladouse “a nova disposición e distribución dos asentos na Bancada de Río” a partir da tempada 2021-2022.

Así mesmo, resalta que, “desde a finalización da suspensión temporal das obras”, actualmente en execución, “o día 15 de marzo de 2021 convocouse ao Celta como usuario do estadio” a reunións semanais cos técnicos municipais e a contratista que tiveron lugar entre marzo e maio.

Adicionalmente, resalta que o 17 e o 24 de marzo “entregouse novamente ao representante do Celta a proposta de planificación temporal sobre os asentos de Río”, ademais de “planos da nova proposta de asentos e a colocación actual”, que afirma que xa se trasladaron en novembro de 2020.

Na súa resposta á Comisión, o Concello adxunta senllos documentos nos que se detalla que nas reunións abordáronse asuntos como a previsión do comezo da reforma da bancada de Río Baixo e a data prevista para a retirada de asentos de Marcador. Tamén remite unha copia dun expediente dirixido ao club e datado en novembro no que se recolle “a non dispoñibilidade da bancada de Marcador para uso público desde a formalización do contrato ata a finalización das obras” e “a nova disposición e distribución dos asentos na bancada de Río a partir da tempada 2021-2022”.