A Xunta dá luz verde á reordenación do Barrio do Cura

Emite un informe favorable sobre a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM).

Porto de Vigo / H. Ciudad de Vigo

A Xunta emitiu un informe favorable sobre a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) de Vigo para a reordenación do Barrio do Cura, pero sinalou que se require a modificación de aspectos arqueolóxicos detallados no documento para a aprobación definitiva.

Segundo explicou a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a modificación puntual refírese a unha área que coincide cun ámbito de repartición en chan urbano non consolidado no Plan especial de protección e reforma interior (Pepri) Casco Vello, así como aos terreos e edificacións da zona do convenio do Asilo AC-Asilo.

Tamén engloba outras zonas de edificación consolidada na fronte das rúas Santa Marta, Llorente e Pi e Margall, outra inferior da rúa Santa Marta cunha edificación en construción, a edificación lindeira con fronte á rúa Conde de Torrecedeira e unha gardaría municipal.

Con todo, lembrou que o PXOM de 2008 –anulado por unha sentenza xudicial– recolle a zona como área de chan urbano non consolidado e sen ordenación detallada.

Ademais, explicou que a modificación da PXOM busca recuperar a ordenación urbanística do Barrio do Cura, completar a trama urbana e resolver a conexión do Centro histórico coa rúa Torrecedeira e a mobilidade entre o Paseo Alfonso XII e as zonas baixas. Do mesmo xeito, contémplase a definición dun novo espazo urbano ordenado e a dotación de zonas verdes e equipamentos.

Aínda que o informe considera xustificada a modificación polo “interese” da recuperación da ordenación urbanística, a obtención de dotacións públicas e os usos previstos, sinala que a documentación achegada polo Concello “non inclúe a realización de ningunha actuación arqueolóxica previa á aprobación definitiva” destes cambios.

Por iso, apunta que poderían ter que “restrinxirse os usos do subsolo ou mesmo a edificabilidade por causas arqueolóxicas”. Así mesmo, destaca que calquera obra que supoña remover o subsolo precisará dunha intervención de acordo coas normas de protección arqueolóxica.

Do mesmo xeito, resalta a falta das fichas relativas a dous xacementos, “cuxas exclusións non están xustificadas” e “deben ser actualizadas con novos datos que non existían cando se redactaron para o plan xeral”.