Os sectores loxístico e naval tratan co Porto de Vigo a delimitación de espazos e usos

Tras varias reunións con estas entidades empresariais, este xoves tivo lugar o primeiro encontro celebrado por este novo grupo de traballo.

Reunión do comité loxístico para a competitividade portuaria. PORTO DE VIGO

O Porto de Vigo e entidades empresariais dos sectores loxístico e naval asociados ao mesmo analizaron a situación da Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP) e o estudo de usos dos espazos portuarios.

En concreto, esta foi a primeira reunión do Comité Loxístico para a Competitividade Portuaria, segundo trasladou o Porto. Este grupo de traballo foi creado a petición de entidades empresariais dos sectores naval e loxístico-portuario que non se atopaban representadas noutras asociacións de tipo global, unha iniciativa apoiada polo Porto de Vigo para abrir unha canle de diálogo cos mesmos.

Deste xeito, tras varias reunións con estas entidades empresariais, este xoves tivo lugar o primeiro encontro celebrado por este novo grupo de traballo.

Así, na sesión participaron representantes de Terminais Marítimas de Vigo (Termavi), o Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga), a Asociación Clúster Naval Galego (Aclunaga), a Unión Loxística de Galicia (Logidigal) e as empresas Termicar, Gefco e Suardíaz. Ademais, sectores industriais asociados ao Porto mostraron o seu interese en intervir en próximas reunións do comité.

En concreto, este grupo de traballo especializado está orientado a operadores do Porto de Vigo e aberto aos distintos organismos, institucións, entidades e empresas que garden relación cos sectores loxístico e naval portuarios.

OBXECTIVOS

Mediante o comité, búscase arbitrar peticións, suxestións e recomendacións de entidades sen representación noutras asociacións do Porto que persigan unha mellora da competitividade do mesmo e un reforzo da súa posición no tráfico de mercadorías.

Tamén se aposta por definir unha estratexia competitiva asentada na modernización de equipamentos, a automatización de fluxos de mercadorías, a redución das cargas burocráticas, a innovación de servizos e a renovación de líeas comerciais.

Como base para a diferenciación da oferta e o alcance dun nivel adecuado ás esixencias dos tráficos actuais, aspírase a facilitar un mellor desempeño da actividade empresarial e un maior incremento da competitividade do Porto.