O administrador concursal de Vulcano pide autorizar a venda a prazos

A proposta debe ser aprobada polo xuíz.

Deputados do BNG e extrabajadores de Vulcano, nunha visita ás instalacións do estaleiro, no barrio vigués de Teis.

O administrador concursal do estaleiro vigués Vulcano presentou un escrito no xulgado do Mercantil 3 de Pontevedra (con sede en Vigo) no que solicita que autorice executar a venda das instalacións á única empresa que fixo unha oferta (Mariña Meridional), e que permita que se vaian entregando pagos a prazos ata o 31 de marzo.

Segundo lembrou no seu escrito o administrador, Mariña Meridional presentou unha proposta para comprar as instalacións de Vulcano por 7,8 millóns de euros: 2,5 millóns mediante a subrogación do crédito hipotecario do ICO, 1,7 millóns mediante a subrogación do crédito do FOGASA, 3,5 millóns en cheques bancarios, máis os 70.000 euros xa depositados no xulgado.

Á espera de que o FOGASA autorice a subrogación da débeda, o administrador concursal, tras semanas de contactos e negociacións con Mariña Meridional, expuxo ao xulgado que se escriture a venda de Vulcano antes do 30 de novembro ou que se posibilite prorrogar, mes a mes, a data de escrituración ata o 31 de marzo.

Nese período, Mariña Meridional depositaría, antes de cada prórroga mensual, diversas cantidades de diñeiro: 200.000 euros antes do 1 de novembro, 250.000 euros antes do 1 de decembro, 200.000 euros antes do 1 de xaneiro de 2021, 200.000 euros antes do 1 de febreiro, e 200.000 euros antes do 1 de marzo.

A administración concursal tamén pediu ao xulgado que autorice a subrogación no crédito do ICO e reclamou que, no caso de que non se formalizase finalmente a escritura, ou que o FOGASA non autorizase a subrogación do crédito, ese diñeiro quedaría en poder de Vulcano, en concepto de penalización.

ENTRADA EN INSTALACIÓNS

Por outra banda, o administrador tamén propón que, se o xulgado autoriza esta proposta, Mariña Meridional poida entrar ás instalacións do estaleiro a primeiros de decembro co fin de “preparar os traballos de posta en marcha das instalacións e inicio das operacións”.

Así mesmo, como “contraprestación” por este acceso, Mariña Meridional pagará a Vulcano os gastos nos que incorra o estaleiro como consecuencia do mantemento das instalacións. Ademais, se non se formaliza finalmente a venda, as obras e adaptacións que se fixeron quedarán en propiedade de Vulcano e Mariña Meridional tería que asumir a responsabilidade por posibles danos ou contratempos nas instalacións durante o tempo no que accedese a elas.

Esta proposta presentouse en pleno debate sobre a concesión portuaria de Vulcano e despois de que o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, presentase un escrito ante o xuíz solicitando que se inhiba e permita o rescate desa concesión por parte do Porto (ao considerar que está extinguida tras a desaparición de Vulcano).

A concesión sobre os terreos condiciona calquera futura actividade que se poida instalar alí e, mentres que o Porto defende que debe retornar e volver saír a concurso, os tribunais declararon que forman parte da unidade produtiva e da operación de alleamento. De feito, ante esta disparidade de criterios, o Porto solicitou que dirima a cuestión o Tribunal de Conflitos de Xurisdición.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here