As dunas do Vao, declaradas Espazo Natural de Interese Local

O Concello de Vigo terá que garantir a conservación das especies e hábitats presentes neste espazo.

Praia do Vao / turismo.gal.

O Consello da Xunta aprobou este xoves o Plan de conservación do Espazo natural de interese local do complexo formado polas dunas e o areal do Vao-Baluarte, en Vigo, un instrumento que establecerá o réxime de usos e as actividades que se permiten, así como as limitacións necesarias para garantir a súa conservación.

Con este trámite, do que deu conta o presidente, Alberto Núñez Feijóo, este conxunto convértese no primeiro Espazo Natural de Interese Local declarado de forma definitiva no Concello de Vigo.

Segundo indicou a Xunta, o plan de conservación, redactado pola propia Administración local para un período inicial de seis anos, fixa a normativa e as medidas de xestión necesarias para garantir a conservación dos valores naturais presentes neste espazo, pertencente na súa totalidade ao dominio público marítimo-terrestre.

Deste xeito, o Concello de Vigo terá que garantir a conservación das especies e hábitats presentes neste espazo e, para iso, disporá dunha serie de medidas que se detallan no propio plan e dun financiamento previsto de 815.652,52 euros.