A UVigo creará un comité asesor para facilitar a adopción de medidas se se detectan casos de COVID-19

Poderá expor ao reitor o peche de aulas ou cursos.

O consello de goberno celebrouse de modo presencial e telemático / UNIVERSIDADE DE VIGO

A Universidade de Vigo (UVigo) creará un comité que asesorará ao reitor, Manuel Reigosa, sobre as medidas que se poderán adoptar en caso de detectarse casos de COVID-19. En concreto, a creación deste órgano e o sistema de selección dos seus membros foron aprobados este venres no seo do consello de goberno da universidade.

Deste xeito, o comité estará composto polos vicerreitores de Profesorado, Alumnado e Planificación; a xerente e o Servizo de Prevención de Riscos Laborais. Tamén o integrarán un representante do persoal docente e de servizo que nomearán os sindicatos e outro do alumnado.

Este ente estudará os resultados de probas PCR de membros da comunidade universitaria e os espazos da institución nos que puideron estar estas persoas. Neste sentido, o reitor detallou que poderá analizar se resulta preciso pechar algunha aula ou un grupo de estudantes e incidiu na necesidade de que a universidade priorice a saúde dos seus membros “sen perder a docencia”.

Así mesmo, durante a sesión, Manuel Reigosa concretou as medidas adoptadas contra a COVID-19, así como as que se comezarán a aplicar nos próximos días. Así, lembrou que se someterá a probas PCR a todo o persoal universitario e que se realizará un seguimento do mesmo e os estudantes durante todo o curso.

Tamén indicou as modificacións operadas na distribución de espazos dos centros e as ferramentas desenvolvidas para garantir a docencia presencial e remota.

DOCENCIA SINCRÓNICA

Adicionalmente, aprobouse ofrecer unha docencia sincrónica repartida en tres quendas semanais para a Facultade de Historia dado o incremento de estudantes matriculados no primeiro curso. No entanto, o consello de goberno rexeitou permitir a docencia virtual durante o primeiro trimestre no primeiro curso do Máster de Profesorado ao considerarse que esta petición non estaba motivada.

O consello de goberno deu luz verde tamén ao Programa de captación de persoal investigador seleccionado nas convocatorias do Consello Europeo de Investigación (ERC) e a convocatoria 2020 do Programa de captación de talento investigador de excelencia.

Ademais, aprobouse a delegación na COAP da aprobación da memoria para a solicitude de verificación do Grao en Relacións Internacionais, aínda que se rexeitaron os recursos presentados contra os criterios de elaboración do plan de organización docente.