A UVigo iniciará o próximo curso con docencia presencial íntegra en varios graos e mestrados

O consello de goberno aproba un regulamento para investigadores externos que realicen estancias na universidade

Campus da Universidade de Vigo / © Miguel Núñez.

Un total de 10 graos e 24 másteres da Universidade de Vigo (UVigo) iniciaranse o próximo curso cunha docencia 100% presencial, mentres as clases de 20 titulacións serán levarán a cabo en persoa de modo parcial e noutras 23 aplicarase unha modalidade mixta.

Segundo trasladou mediante un comunicado a universidade, esta medida foi acordada por unanimidade na sesión ordinaria do consello de goberno e enmárcase nas adoptadas para previr a propagación da pandemia da COVID-19.

Así, optouse pola combinación de actividades presenciais e a distancia para distintas materias, fóra das de titulacións nas que se poden garantir as condicións precisas para desenvolver sesións de modo presencial.

A este respecto, o reitor, Manuel Reigosa, puxo en valor o “alto grao de presencialidad” da oferta académica da universidade en comparación coa doutras institucións educativas. Tamén destacou o esforzo realizado polos centros para adaptar as súas instalacións e a carga de traballo do seu persoal de acordo coas necesidades da UVigo e os seus estudantes.

En concreto, a docencia levará a cabo de modo integramente presencial nos graos de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, Comercio, Enxeñaría en Tecnoloxías da Telecomunicación, Enxeñaría da Enerxía e Enxeñaría dos Recursos Mineiros, impartidos no campus de Vigo.

En Pontevedra, as clases serán presenciais nas titulacións de Belas Artes, Enxeñaría Forestal e Dirección e Xestión Pública, mentres en Ourense esta modalidade aplicarase soamente en Enxeñaría Agraria. Estes 10 graos representan o 19% da oferta formativa deste nivel educativo da UVigo. Ademais, o 40% dos másteres impartiranse de modo integramente presencial, un total de 24 dos que dous forman parte do campus en Ourense, cinco, do de Pontevedra e, os 17 restantes, do vigués.

Así mesmo, 20 graos –un 38% da totalidade– impartiranse parcialmente de modo presencial, o que implica que as clases levarán a cabo nos centros só no caso dalgúns grupos de materias, cursos, talleres e prácticas clínicas. Esta modalidade aplicarase nas facultades de Ciencias, Historia, Ciencias Empresariais e Turismo e Ciencias da Educación e do Traballo.

Tamén se ofrecerán clases parcialmente presenciais na Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo de Ourense e as facultades de Ciencias Sociais e da Comunicación, Fisioterapia e Enfermaría de Pontevedra, ademais de en a Filoloxía e Tradución, Bioloxía, Química e Enfermaría de Ou Meixoeiro do campus de Vigo.

ACTIVIDADES

Noutra orde de cousas, durante a sesión do consello de goberno, aprobouse a realización de actividades docentes, de acollida, de fin de carreira e prácticas antes do inicio do período académico, en concreto, entre o 7 e o 18 de setembro.

Por outra banda, deuse luz verde ao Regulamento do persoal investigador visitante, o primeiro do que disporá a universidade para regular o acollemento de profesionais doutras institucións educativas españolas ou estranxeiras. Deste xeito, establécese un procedemento de xestión das estancias destes, así como os seus dereitos e deberes e a súa integración na comunidade educativa.

Neste sentido, a vicerreitora de Investigación e Transferencia da UVigo, Belén Rubio, incidiu en que “a situación de risco de contaxio por COVID-19 e as normas de prevención de riscos laborais obrigan á universidade a ter constancia de todo o persoal que traballa nas súas instalacións”.

O consello de goberno aprobou así mesmo unha modificación para que as oposicións de concursos de profesorado permanente, activas en modalidade mixta, se poidan realizar mediante o Campus Remoto se resulta preciso. Deste xeito, os membros dos tribunais de fóra da UVigo poderán participar nas probas por videoconferencia, mentres os demais e os candidatos farano de modo presencial.

Adicionalmente, aprobouse a posibilidade de atrasar a realización de prácticas externas para titulacións que habilitan para unha profesión regulada ata outubro ou, se é preciso, decembro.

Tamén se avalou a conta de liquidación do orzamento de 2019 da universidade para tramitalo ao Consello Social. Ademais, deuse luz verde a varias solicitudes de incorporación con cargo ao remanente de libre disposición e ás transferencias de crédito requiridas para o cumprimento do convenio de accións estratéxicas de I+D+i.